Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 169 – 23. oktober 1997 – side 3

Danmark ruster sig til krig

DET DANSKE FORSVAR hører absolut til høgene i NATO – ikke til duerne.

Også selv om det i store dagbladsannoncer søger personel, som har hjerte og hjerne på rette sted – og udtrykker direkte, at Rambo-typer er uvelkomne.

Det danske militær har i modsætning til USA og England øget sine udgifter siden murens fald.

I NATO er Danmarks militærudgifter pr. indbygger de fjerdehøjeste – foran lande som England og Tyskland.

Og militæret har planer om store nyinvesteringer. Et udvalg under Forsvarskommissionen har beregnet, at militæret i perioden 2000-2011 skal bruge næsten 40 mia. kr. alene til nyt materiel. Dertil kommer udgifter til udskiftning af F16-jagerflyene, som vil løbe op i et tilsvarende beløb.

Disse investeringer skal ruste det danske militær til at være med ved fronten i mulige krige mod enten Rusland eller arabiske stater.

Den del af oprustningen er allerede i gang.

Forsvarskommissionen anbefaler således, at det danske militær uanset hvad skal begynde at yde direkte våbenhjælp og militær træning til de baltiske lande.

DESUDEN HAR Danmark indgået en aftale med Tyrkiet om udstationering af 12 kampfly og en missilenhed på 420 mand i tilfælde af militær optrapning.

Forsvarsministeriet har forsøgt at holde aftalen hemmelig, fordi Tyrkiet overtræder menneskerettighederne og er involveret i blodige nedslagtninger af kurdiske civile og oprørere.

DENNE STRATEGI for militæret viser, at vi ikke har bevæget os ind i en fredelig verden, hvor krig er fortid og den eneste militære trussel kommer fra “slyngelstater” som Irak, Iran og Libyen.

Tværtimod opretholder militæret den tunge del i form af ubåde, jagerfly, kamphelikoptere, tanks osv.

DENNE UDRUSTNING er beregnet på at føre krig, ikke på fredsbevarende aktioner.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 169

Flere numre fra 1997

Siden er vist 1723 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside