Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 169 – 23. oktober 1997 – side 8

Pia Kjærsgaards bluff

Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgårds forsøg på at bilde os ind, at partiet går ind for et velfærdssamfund er rent bluff.

Hun påstår at ville forbedre omsorgen for de ældre. Men i partiets principprogram om sundhedssektoren står der, at “en række opgaver skal udliciteres, idet konkurrence er midlet til at sikre en tilfredsstillende kvalitetsmæssig service til den rimeligste pris.”

Beboerne på plejehjemmet i Solna i Sverige er næppe enige i, at privatiseringen af plejen til ISS på nogen måde medførte en tilfredsstillende kvalitet.

Hvis Dansk Folkeparti får et godt valg, vil det i første omgang gå ud over flygtninge og indvandrere.

Men det vil også ramme alle, der modtage støtte eller service fra det offentlige.

Solna vanrøgt

PIA KJÆRSGAARDS PARADIS – ISS’ vanrøgt af beboere på plejehjemmet i Solna i Sverige, viser hvad Dansk Folkepartis politik i virkeligheden betyder

Pia Kjærsgaard vil sænke den samlede indkomstskat til 30 pct, fjerne selskabsskatten og ejendomsskatten, fjerne arveafgiften og stryge realrenteafgiften.

Forøgelser af statens indtægter i forbindelse med økonomiske opsving må heller ikke bruges på at forbedre velfærdsstaten, men skal gå til skattelettelser.

Skærer 130 mia. kr.

Det betyder, at statskassen vil miste 130 milliarder i indtægter. Ifølge partiets program skal indtægtstabet opvejes ved, at staten ikke længere skal betale fx daginstitutioner og arbejdsløshedsdagpenge.

Alligevel bluffer partiet sig til højere vælgertilslutning i meningsmålingerne ved bl.a. at påstå, at pensionister vil få højere pension, hvis Dansk Folkeparti kommer til magten. Men partiet siger typisk nok intet om, hvor høje pensionerne skal være.

Partiet varetager den herskende klasses interesser. Det viser sig i partiets politik for dagpengesatserne.

Pia Kjærsgaard siger, at dagpengesatsen skal sænkes betydeligt. Men det gælder kun arbejdere og lavtlønnede. Direktører og folk i ledende stillinger, skal have mere end den nuværende understøttelse, hvis de bliver arbejdsløse.

Flere artikler fra nr. 169

Flere numre fra 1997

Se flere artikler om emnet:
Dansk Folkeparti

Siden er vist 1676 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside