Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 17 – Februar 1986 – side 2

Støt Renovadan-arbejdernes strejke

De fejer skidt op efter de borgerlige

Ida Malling

Først hobede overgrebene på renovationsarbejderne sig op, det blev for beskidt. Nu hober skraldet sig op, efter at 35 renovationsarbejdere ved Renovadan i Gentofte gik i strejke den 17. januar i protest mod den daglige ledelse, og især mod kørselslederen Henrik Christiansen.

Renovadan overtog den kommunale renovation i Gentofte 1. maj 1984. Siden privatiseringen er 35 ud af 71 arbejdere fyret, lønnen er faldet med cirka 20.000 kr. om året og arbejdstempoet er steget. Der er ingen afløsere ved ferie og sygdom og materiellet er blevet dårligere.

Henrik Christiansen blev kørselsleder, da renovationsarbejdet blev privatiseret den 1. maj 1984. Indtil da var han tillidsmand for renovationsarbejderne og havde været opstillet som formand for SiD, samt siddet i Socialdemokratiets bestyrelse i Gentofte. Nu som kørselsleder forsøger han at knuse arbejdernes klub. Han har for eksempel forsøgt at fyre syv ud af ni fra klubbestyrelsen.

Da han er arbejdernes nærmeste chef, skal de melde alle problemer til ham. Derfor betyder hans chikanerier meget i det daglige arbejde. Han tillader for eksempel ikke, at arbejderne tager ekstra skrald, og hvis de klager over for tunge sække (over 50 kg.), kan han finde på at opfordre dem til at søge andet arbejde. I det hele taget har han forsøgt at øge sin magt ved at gøre livet surt for renovationsarbejderne.

Der har været seks mindre arbejdsnedlæggelser siden privatiseringen, men denne gang skal kampen om arbejdsforholdene vindes. Renovationsarbejderne kræver Henrik Christiansen fjernet som kørselsleder.

Politianmeldelse og fritstilling

Renovadans ledelse optrappede først konflikten ved at indgive politianmeldelse mod arbejderne for sort arbejde ved fjernelse af ekstra skrald. Service og goodwill skulle kriminaliseres. Dermed har ledelsen bevist, at det er deres politik, som kørselslederen har ført. Derfor er det heller ikke nok at kræve Henrik Christiansen fjernet. Kampen drejer sig også om de forringede løn- og arbejdsforhold. Hvis strejken ikke vindes, vil arbejdsforholdende blive endnu dårligere, og der vil ske yderligere mandskabsreduktioner.

Ledelsen udvidede yderligere deres offensiv den 5. februar, hvor de fyrede smedenes- og mekanikernes sikkerhedsrepræsentant. Smedene og mekanikerne gik straks i strejke med krav om genansættelse, og samtidig sendte de en udtalelse til Renovadans ledelse, hvor de opfordrede til at konflikten med renovationsarbejderne bliver løst.

Mandag den 10. februar fritstillede ledelsen arbejdet. De 35 ansatte blev betragtet som fyrede, og man ville prøve at ansætte andre til skruebrækkerarbejde. De strejkende lod sig ikke knække. 33 stemte for fortsat strejke, kun to ønskede at genoptage arbejdet.

En af de strejkende sagde til Socialistisk Arbejderavis: “Vi har vist vores gode vilje flere gange. Nu er det ledelsens tur til at give sig. Vi går ikke i arbejde, før vores krav er indfriede. Ethvert forsøg på at bryde vores strejke vil blive stoppet. Vores blokade er effektiv. Der vil ikke komme skraldebiler ud fra Renovadan i Gentofte!”

Renovadan ejes af sækkefabrikken Bates, der igen ejes 100 % af F.L.Smidt-koncernen. Firmaet blev grundlagt i 1971 og har i kølvandet af privatiseringsiveren indtaget stadig flere byer. I Gentofte har Renovadan vist, at deres overtagelse medfører større arbejdspres, lønnedgang, nedslidning og utålelige arbejdsforhold. Det er vigtigt, at de strejkende i Gentofte ikke bliver tvunget til at stå alene i kampen mod giganten.

Kommende monopol

Som de strejkende sier i en løbeseddel: “Kommunale spareforsøg skal ikke betales af os igennem forringede arbejds- og lønforhold.” Det er vigtigt at andre renovationsarbejdere og kommunalt ansatte forstår at strejken på Renovadan også er deres kamp.

Når Renovadan-ledelsen står fast og holder hånden over en helt umulig kørselsleder, er det udtryk for deres ønsker om at svække arbejdernes organisering. På længere sigt kan det ikke svare sig at have en arbejdsleder ansat, der konstant skaber problemer. Det skal ses i forhold til arbejdsgivernes generelle offensiv.

Forringelserne på Renovadan i Gentofte vil også blive brugt til at presse andre Renovadan-arbejdere med. Arbejdsgiverne står samlet i deres angreb på arbejdernes løn- og arbejdsforhold.

Arbejdsgiverfront

Mange andre faggrupper står i lignende problemer, og alle arbejdere, der går til modstand bliver mødt af en samlet arbejdsgiverfront. De københavnske bryggeriarbejdere og stilladsarbejderne i provinsen led nederlag, fordi de blev stående alene og ikke fik andre arbejdere med ud i strejkerne. Renovationsarbejderne i Gentofte er villige til at kæmpe, men skal strejken vindes, må den bredes ud. Andre renovationsarbejdere må ikke lade det blive ved truslerne, men gå direkte ind og støtte.

Det vigtigste for arbejdsgiverne, er at ingen strejke vindes. De ved, at en strejkesejr vil inspirere andre arbejdere til også at gå i kamp. Derfor skal alle strejker trynes, uanset hvad det koster; og hvilke krav der strejkes for. Derfor er en sejr for renovationsarbejderne vigtig for alle arbejdere.

De strejkende har brug for støtte. Mærkater, indsamlingslister og løbesedler fås på tlf. 02-92 25 07. Start indsamlinger på din arbejdsplads og kontakt de strejkende til faglige møder på arbejdspladsen. Effektivisér blokaden i Gentofte og send penge til “Strejkende renovationsarbejdere” på konto 2123-01235 21404.

Billedtekst:
Effektiv blokade kræver aktiv indsats fra andre faggrupper

Flere artikler fra nr. 17

Flere numre fra 1986

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990
Faglig kamp (DK): Skraldemænd/renovation

Se flere artikler af forfatter:
Ida Malling

Siden er vist 1240 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside