Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 17 – Februar 1986 – side 2

Arbejderflertallet i Århus

Villige forvaltere af nedskæringerne

Lotte Mylendorff

Hvis man havde forventet en rød kommune i Århus efter SFs valgfremgang og nye rådmandspost, tog man fejl. Socialrådgivere fyres på overbelagte socialkontorer, bygning af flere daginstitutioner skydes ud fremtiden, samtidig med at ventelisterne øges og busbilletterne stadig er lige dyre. I det forlig, som Socialdemokratiet og SF har indgået, var der også planer om personalenedskæringer svarende til 10 mill.

SFs og SDs budgetforlig er lavet på baggrund af regeringens julepakke. Pakken indebærer, at kommunerne skal betale staten det samme beløb, som den enkelte kommune har overskredet 1984-budgettet med. Hertil kommer en statsafgift på alt byggeri, som påbegyndes i 1986.

Daginstitutionerne lider

Budgetforliget i Århus betyder, at 6 nye daginstitutioner, som skulle bygges i1986, bliver skudt 3-6 måneder frem i tiden. Det samme gælder de 24 daginstitutioner, som har fået konstateret indeklimaproblemer, og som skulle udbygges og have ventilationsanlæg. Samtidig skal der skæres 10 % på driftsbudgetterne, som i forvejen er blevet beskåret eller for lavt fremskrevet fra 1984. Allerede i 1984 betød dette en budgetforringelse på 44.000 kr. i en børnehave med 60 børn.

SF fremfører at disse besparelser kun er regnskabs-tekniske, idet institutionerne kunne have købt stort ind i slutningen af1985; hvis dette ikke v ark tilfældet kan de skyde nyanskaffelser til begyndelsen af ‘87. Disse nyanskaffelser skulle så gå oven i ‘87 budgettet uden beregning.

Men mange institutioner har netop skudt indkøberne til ‘86 på baggrund af stramme budgetter. Samtidig vil socialdemokratiet ingen garantier give for, at indkøb i ‘87 ikke skal finansieres over det generelle driftsbudget.

Samlet betyder disse nedskæringer en forringelse af de ansattes og børnenes vilkår i institutionerne. Tilsvarende nedskæringer sker indenfor andre sociale områder, blandt andet på de psykiatriske sygehuse. Nedskæringerne betyder en sænkning af det generelle serviceniveau, som SF’s kommunalvalgspropaganda lovede at bevare og udvide.

Omplacering

Oprindeligt indeholdt forliget også omfattende personalenedskæringer. Men efter for meget ballade med de offentliges fagforeninger, LO og FTF, blev de taget af bordet. Men forliget lægger samtidig op til en gigantisk rationaliseringsanalyse, og der er ingen tvivl om at denne skal bruges til fyringer i ‘87.

Denne personaleanalyse, som det hedder i forliget, skal bruges til at ændre tilrettelæggelsen af arbejdet og få en mere flexibel anvendelse af personalet. På godt dansk betyder det, at de ansatte skal kunne flyttes rundt på, efter hvor der er spidsbelastningssituationer. En 40 timers ansat på et fritidshjem kan bruges 3 timer i en børnehave, hvor der er spidsbelastning om formiddagen, og om eftermiddagen gå til fritidshjemmet, hvor der på det tidspunkt er størst belægning.

Der skal ikke ske fyringer, men man vil indføre princippet om at omplacere folk efter, hvor der er flest krisesituationer. I sandhed en smuk “rød” personalepolitik!

De offentliges fagforeninger må boykotte og nægte at indgå i disse personaleanalyser. Formålet er kun yderligere rationaliseringer for at passe ind i Schlüters kram. SF og SD skal ikke forsynes med ideer, som bedrer deres ansvarlighed over for nedskæringspolitikken, kriseøkonomien og handelsbalancen. Vi siger nej til spareansvarlighed.

Flere artikler fra nr. 17

Flere numre fra 1986

Se flere artikler af forfatter:
Lotte Mylendorff

Siden er vist 905 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside