Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 171 – 20. november 1997 – side 5

Marxisme i hverdagen

Hvor kommer racismen fra?

Martin B. Johansen

Oven på lang tids debat om indvandrere har mange sagt, at den mere eller mindre udtalte racisme skyldes fordomme og mangel på kendskab til andre kulturer.

Det er givetvis rigtigt, at fordomme og kulturelle forskelle spiller en stor rolle. Men hvis man nøjes med denne forklaring, så står der et spørgsmål tilbage: Hvorfor er der udbredt racisme i USA, når sorte og hvide har levet side om side i nøjagtigt lige lang tid?

Svaret skal findes i, at racismen har meget specifikke historiske rødder. Racismen er ikke indbygget i mennesket, og den har ikke eksisteret altid.

Kapitalismen

Racismen kom til verden sammen med kapitalismen. Den voksede frem sammen med slavehandlen fra 1600- til 1800-tallet samtidig med, at kapitalismen begyndte at sprede sin indflydelse over hele verden.

Slaveriet og koloniseringen af andre lande krævede en retfærdiggørelse. For kolonisatorerne havde det problem, at de som gode kristne burde konvertere de “indfødte” til Kristendommen, men hvis det lykkedes, ville det være moralsk forkert at gøre dem til slaver.

Derfor udviklede den herskende klasse for første gang i historien ideer om, at visse grupper af mennesker var underlegne alene på baggrund af nogle formodet arvelige “racemæssige egenskaber”. Ofte var det hudfarven, der var den afgørende og mest iøjenfaldende egenskab.

Med baggrund i denne “underlegenhed” kunne man retfærdiggøre, at mennesker blev handlet som slaver og deres lande udplyndret af de "overlegne" nationer.

Diskrimination mod andre mennesker havde fundet sted før kapitalismen. Men her blev den forklaret med religiøse eller sociale forskelle.

Den herskende klasse i det antikke Rom opfattede alle ikke-romere som barbarer, men det byggede ikke på raceforskel. En galler kunne blive romer ved at erklære lydighed mod imperiet. Og selv om Romerriget var et slavesamfund, så kunne slaver være både sorte og hvide. Omvendt var der også både hvide og sorte kejsere.

I middelalderen var religiøs forfølgelse meget udbredt fx jødeforfølgelserne. Men det byggede på religion, ikke på hudfarve. Jøderne kunne undslippe forfølgelsen ved at konvertere til magthavernes tro – kristendommen.

Den racisme, som blev udviklet af kapitalismen, er langt mere barbarisk. En diskrimination, som bygger på race, brændemærker mennesker for livstid. En sort kan ikke ‘konvertere’ – ingen jøder ville have undsluppet koncentrationslejrene ved at underkaste sig nazisterne.

Racismen har overlevet længe efter, at slaveriet og kolonialismen er ophørt. Racismen bliver stadig brugt som retfærdiggørelse for Vestens indblanding i de fattige lande, hvad enten det er militært eller økonomisk. I stedet for ‘vilde indfødte’ tales der nu om ‘arabiske terrorister’, ‘islamiske fundamentalister’, ‘muslimske fanatikere’ eller ‘colombianske narkobaroner’. Budskabet er alle steder det samme: De andre er uciviliserede og må acceptere at blive undertrykt af det civiliserede Vesten.

Indvandrere

En anden grund til, at racismen opretholdes, er, at kapitalismen har trukket store grupper af mennesker fra alle verdenshjørner til sig som arbejdskraft. I Danmark er der de sidste 100 år blevet trukket først svenskere og polakker til landet, siden kom jugoslaver, tyrkere og pakistanere.

Den herskende klasse har i racismen fundet et stærkt våben til at splitte arbejderklassen. Dels kan de med racistiske argumenter retfærdiggøre, at indvandrere får de dårligste jobs og dårligste boliger. Dels kan de bruge indvandrere som syndebukke, når de gennemfører sociale nedskæringer.

Racismen er født af kapitalismen og er blevet indbygget i systemet. Derfor vil nok så meget oplysning og information aldrig være nok til én gang for alle at overvinde fremmedhadet, sålænge kapitalismen overlever som system.

Flere artikler i serien Marxisme i hverdagen

Flere artikler fra nr. 171

Flere numre fra 1997

Se flere artikler om emnet:
Racisme

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 8016 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside