Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 17 – Februar 1986 – side 8

Wapping

Strejke mod typografdød

Karin Ladefoged

Seks tusinde engelske typografer er nu i gang med en kamp, der kan betyde liv eller død for landets grafiske fagforeninger.

Typograferne, der arbejder på fire af de største aviser i England, stemte med et massivt flertal for strejkeaktion, efter langtrukne forhandlinger om ny EDB-styret teknik brød sammen i slutning af januar.

Dagen efter blev alle sammen fyret og arbejdet overtaget af 500 skruebrækkere, rekrutteret på tværs af alle indgåede aftaler, fra elektrikerforbundet EETPU.

Aviserne, som ejes af News International styret af bladkongen Rupert Murdoch blev producerede på et nyt trykkeri i Wapping i det østlige London.

I et år har han kørt dobbeltspil. Han har forhandlet med og løjet over for typografernes forbund og det engelske LO, TUC, lige til det skruebrækkerbaserede computertrykkeri stod klar til at overtage produktion af alle hans aviser.

Slagteren

Alle andre avisejere afventer spændt resultatet af den konflikt, fordi den kan blive startskuddet til en systematisk nedslagtning af de traditionelt stærke grafiske fagforeninger.

Mere end halv delen af den profit, Rupert Murdoch køber ind for, kommer fra hans britiske aviser. Sidste år drejede det sig om ca. 80.000 kroner pr. ansat. Og tallet er stadig stigende. Men hans storstilede investerings strategi er risikabel, især efter sidste års indkøb af dyrt isenkram. Derfor er faglig organisering på hans nye trykkeri i Wapping farlig for ham.

Murdoch ved godt, at en strejke kan få alvorlige konsekvenser, derfor blev det såkaldte “slave-dokument”, der blev lagt frem for fagforeningerne, da der første gang skulle forhandles om stillingerne på det nye trykkeri.

Fristen udløb til jul. På det tidspunkt havde fagforeningslederne næsten accepteret “slave-dokumentet”, selvom det var lidt for groft for dem. Murdoch accepterede nemlig, at det skulle være tilladt at være i fagforening, men krævede, at der var forbud mod faglige klubber, eksklusivaftaler og strejker af enhver art, ligesom han forbeholder sig ret til øjeblikkelig fyring af tillidsmænd, der kæfter op. I tilfælde af strejke skal de strejkende forbandes af fagforeningerne og fyres på stedet uden kompensation.

Avisejerne har ikke længere brug for de faglærte typografer og det håndværk, der er kernen i avisproduktionens fagorganisering. News International har gjort klart, at selv de største indrømmelser fra forbundslederne ikke er nok til at sikre, at arbejderne ikke går i strejke.

Målet er at smadre den stærke faglige organisering, der hidtil har præget den berømte engelske avisgade Fleet Street. Aldrig mere skal typograferne på The Sun, en af Murdochs aviser, gå i strejke, for at vise deres støtte til andre arbejdere, som de gjorde sidste år, da The Sun svinede minearbejderne til. Aldrig mere skal de kunne brug deres styrke til at fastholde bemandnings-niveauer på trykkerierne og begrænse ledelsens "ret" til at lede og fordele arbejdet.

Pålidelige arbejdere

Derfor understregede Murdochs “slavedokument” arbejdsgivernes ret til at fyre, ansætte, forfremme, degradere og forflytte sine ansatte, som det nu passer ham og hans produktion bedst. Derfor er typograferne, som søger job på Wapping trykkeriet, blevet afvist. Murdoch vil have en ny, pålidelig arbejdsstyrke, der er uafhængig af Fleet Streets traditioner.

Det samme vil alle andre avisejere. De har alle planer om at flytte ud af Fleet Street og ind i splinternye EDB-styrede trykkerier. De grafiske forbundsledelser har ikke villet mobilisere den styrke som Fleet Streets typografer besidder. Bladhusene har udnyttet muligheden til at gennemtvinge massive nedskæringer. For eksempel har Robert Maxwell, der ejer de Labour-orienterede Mirror-aviser, i løbet af efteråret forhandlet sig til en nedskæring på 2000 arbejdspladser.

Hvis Murdoch vinder dette slag vil alle andre bladudgivere følge efter. 80 års stærk faglig tradtion og organisering vil blive smadret. Derfor er denne konflikt mere vigtig end nogen anden på området.

Sympati ikke nok

Desværre ser det ikke ud som om, forbundslederne har fattet situationens alvorlighed. De koncentrerer sig mere om at vinde offentlighedens sympati end om at organisere medlemmerne. På trods af stor gejst i begyndelsen af strejken, har de endnu ikke organiseret masseblokader foran Wapping-trykkeriet, der kan stoppe produktion af aviserne. De har i stedet begrænset antallet af vagter til seks på hver blokade.

Forbundslederne har lagt det største arbejde i forhandlinger istedet for at forberede det der længe har vist sig at være en uundgåelig konflikt. De har næsten intet fortalt deres medlemmer om indholdet i forhandlingerne, store inddrømmelser er blevet indgået uden at medlemmerne er blevet informeret.

Det er langt fra sikkert, at Wapping-trykkeriet er den fæstning det er gjort til i avisbillederne. Pigtråd, skruebrækkere og avisejernes bravado kan intet gøre så læng typograferne kan forhindre, at aviserne forlader trykkeriet. Men det kræver, at den styrke som Murdoch så gerne vil af med, organiseres og mobiliseres i blokader og strejker.

Flere artikler fra nr. 17

Flere numre fra 1986

Se flere artikler af forfatter:
Karin Ladefoged

Siden er vist 2065 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside