Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 173 – 18. december 1997 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Nye tider – nyt blad

Til læserne: Fra næste måned bliver denne avis afløst af et helt nyt blad med nyt navn, ny form, ny layout og nyt indhold.

Det nye blad skal skabe mere plads til dyberegående analyser og argumenter og debat, end den nuværende avisform har kunnet.

Begrundelsen for denne ændring ligger i, at den politiske situation har ændret sig meget, siden det første nummer af Socialistisk Arbejderavis kom på gaden i oktober 1984.

Det skete samtidig med dannelsen af organisationen Internationale Socialister, som blev oprettet for at gå imod den højredrejning og flugt fra socialistiske ideer, som prægede venstrefløjen i 1980erne.

I den situation fandt vi det nødvendigt at opretholde selv en lille avis, der kunne fungere som et lille lys i 1980’ernes liberalistiske mørke og vise, at der stadig fandtes et socialistisk alternativ.

I DAG ER stemningen anderledes. Trods mediernes snak om højredrejning, så er der den store forskel til 1980’erne, at et stigende antal mennesker kritiserer liberalisme, kommercialisme og snæversynet profitjagt.

I dag er det ikke kun små grupper af socialister, der kritiserer disse forhold. Selv ministre, tidligere økonomiske vismænd og Venstre-politikere blander sig i debatten.

Det betyder, at den overordnede dagsorden i den politiske debat er forandret. I 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne var liberalisering og privatisering det magiske svar på alle samfundsproblemer.

“Det er samfundets skyld.” blev til et skældsord og opfattet som en fralæggelse af det personlige ansvar. Men i dag siger en tidligere Venstre-minister: “Den måde, vi indretter samfundet på, aflejres selvfølgelig i menneskenes sind.” Med andre ord: Det er samfundets skyld.

Den aktuelle politiske debat indeholder ingen magiske svar. Men den rejser en masse spørgsmål om samfundets fremtid, som kræver dybtgående overvejelser og diskussion.

SKIFTET VÆK FRA liberalisme er først og fremmest en politisk stemning. Den udtrykker sig bl.a. ved, at arbejderpartiernes tilslutning blandt førstegangsvælgere er steget fra 36 til 46 procent siden 1994.

Men den udtrykker sig også i organiseret form på den måde, at der især blandt unge opstår diskussionsgrupper, blade og andre miljøer med en bred socialistisk målsætning. Og hvor disse grupper ikke allerede er opstået, så kan de nemt organiseres, hvis nogen går forrest og tager initiativet.

Det betyder, at i modsætning til 1980’erne bliver der for hver ny ungdomsårgang flere socialister, ikke færre. En ny venstrefløj er ved at opstå.

Dansk Folkepartis fremgang i meningsmålingerne og fremmedhadet er derfor langt fra den eneste politiske tendens, selvom det først og fremmest er den, medierne har beskæftiget sig med.

DE TO ÆNDRINGER – opgivelse af markedsøkonomi og en begyndende venstredrejning – har ændret de forudsætninger, som Socialistisk Arbejderavis oprindeligt havde.

Den oprindelige målsætning var at fastholde et marxistisk alternativ til liberalismen. Men i dag, hvor mange flere opgiver liberalismen, så melder der sig mange nye typer af ideer på banen. Nogle få er erklæret marxistiske, men de fleste placerer sig selv et sted midt imellem marxisme og liberalisme.

Fælles er dog ønsket om et bedre og mere humant samfund og ønsket om diskussion og afklaring af, hvordan humanismen kan afløse racisme og pengejagt.

Den diskussion ønsker vi at blande os i. Men det kræver en anden type artikler, end vi kan levere i den form, som præger Socialistisk Arbejderavis.

Derfor besluttede Internationale Socialisters kongres i november at omlægge avisen til et månedligt magasin. Vi håber, at abonnenterne og andre faste læsere, ligesom vi, synes, at det nye magasin er en klar forbedring.

Billedtekst:
Mange flere – især blandt unge – tager afstand fra liberalismen. Situationen kræver derfor en anden avis, end IS har udgivet nu i 13 år.

Se også:
SAA 173: Indsamling 1997: Støt Socialistisk Arbejderavis

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 173

Flere numre fra 1997

Siden er vist 1492 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside