Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 174 – August 1999 – side 2

Stands angrebene på flygtningene

Inge-Lise Bjørn

Nyrup-regeringens voldsomme angreb på flygtningene gennem de sidste år, har betydet en kraftig forringelse af flygtninges levevilkår i Danmark.

Den politik der angiveligt skulle fremme integration og hæmme racisme har ført til det stik modsatte.

Det ser nu heldigvis ud som om, stemningen er ved at dreje, og flere går nu ud i forsvar for flygtninges rettigheder.

Leif Bork-Hansen, der er præst ved Lyngby kirke nord for København, har fået en næse og senere en betinget dom for at have givet husly til udvisningstruede flygtninge. Andre præster har senere støttet Lyngbypræsten, og fire folketingspolitikere har sagt, at de ville gøre det samme.

Der ligger mange menneskelige tragedier i kølvandet af regeringens restriktive flygtninge-politik.

Alene i de seneste uger der kommet flere eksempler frem i medierne, som viser de åbenlyst urimelige afgørelser som Udlændingestyrelsen har gennemført.

Den ene drejer sig om en thailandsk fiskerkone fra Vestjylland, som først stod til udvisning, fordi hendes mand var på havet i lange perioder, hvilket Udlændingestyrelsen udlagde til at være et proforma-ægteskab.

Efter at sagen kom i TV omgjorde Udlændingestyrelsen dog afgørelsen og gav hende et års opholdstilladelse.

En anden sag drejede sig om en bosnisk kvinde, som havde fået midlertidig opholdstilladelse af humanitære årsager, og som, til trods for protester, blev sendt ud af landet.

Hun har familie i Danmark, og lider desuden af en alvorlig, behandlingskrævende diabetes. I Bosnien har hun hverken noget eksistensgrundlag eller ordentlige behandlingsmuligheder.

Desertører truet med udvisning

Udlændingestyrelsen har også besluttet, at 30 serbiske desertører står til at blive hjemsendt, selv om de risikerer fængelsesstraf i Serbien.

Det er sket på trods af, at Nato under krigen opfordrede serberne til at desertere fra hæren.

Nu hvor krigen er slut, risikerer de mennesker, som har fulgt opfordringen at blive straffet for det.

Det samme skete faktisk også i 1992, hvor serbiske desertører fra Bosninen stod til hjemsendelse fra Danmark. På grund af brede protester fra befolkningen undgik disse mennesker at blive smidt ud af landet og ind i serbiske fængsler.

1.1.99 trådte den nye integrationslov for flygtninge og indvandrere i kraft.

Loven gælder for alle flygtninge, der kommer til Danmark, i de første tre år de bor her.

Den indeholder alvorlige angreb på flygtninges rettigheder og levevilkår.

Dels får flygtninge ifølge loven ca. 2000 kr. mindre i kontanthjælp end danskere.

Det betyder, at de ikke kan klare sig for deres kontanthjælp. Desuden er flygtningene tvunget til at bo der, hvor Udlændingestyrelsen placerer dem i landet.

Hvis de flytter, risikerer de, at den kommune, de flytter til, ikke vil acceptere dem, og så kan de ikke få kontanthjælp mere.

De er således tvunget til at blive boende, hvor de placeres af myndighederne tre år. De, der er omfattet af loven, kan kun gå til dansk og anden uddannelsesforberedende undervisning, og de kan sendes i aktivering. Men de kan ikke få støtte til erhvervskompetence- givende uddannelser eller jobtræning med låntilskud.

De kan ikke søge almindelig kontanthjælp og derunder revalidering, før der er gået tre år.

Udbetaler mere

En opgørelse viser, at mere end 60% af landets kommuner har udbetalt flere penge til flygtninge end integrationsloven tillader, fordi socialrådgiverne godt kunne se, at ingen mennesker kunne leve af så få penge.

Flere forskellige foreninger, bl.a. Dansk Socialrådgiverforening, Center for Menneskerettigheder, og Nævnet for Etnisk Ligestilling har forsøgt at få minister og regering til at ændre integrationsloven, men forgæves.

Der er brug for en bredere støtte for at få ændret disse diskriminerende bestemmelser i integrationsloven og for at undgå udvisning af flygtninge til en uvis skæbne.

Vil du støtte aktiviteterrne mod udvisningen af flygtningene, kan du støtte Flygtninge under Jorden.

Og hos Internationale Socialister kan du få underskriftslister mod udvisningen af de serbiske desertører.

Billedtekst:
Flygtninge, der kommer til Danmark for at søge hjælp, bliver efterhånden mødt med en umenneskelig behandling.

Flere artikler fra nr. 174

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Racisme

Se flere artikler af forfatter:
Inge-Lise Bjørn

Siden er vist 1777 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside