Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 174 – August 1999 – side 2

Sundhedskamp med forkert indhold

Folkesundheden skal være bedre, mener regeringen og har med sund-hedsminister Carsten Koch i spidsen lanceret en øget indsats mod rygning, alkoholmisbrug,  overvægt, for lidt motion, osv.

Indsatsen skal sikre at danskerne kommer op på en middellevetid som stiger i samme takt som i de lande vi normalt sammenligner os med.

Det er godt, at regeringen bekymrer sig om vores sundhed, men problemet i regerings indsats er, at den slet ikke tager fat i de grundlæggende årsager til, at det står sløjt til med folkesundheden,  nemlig arbejdsmiljøet, boligforhold, familiernes økonomi, dårlige fødevarer m.m.

For tallene afslører, at der er store skævheder indenfor folkesundheden, f.eks. er dødeligheden mere end 50% højere for ufaglærte mænd end for mandlige funktionærer.

Ufaglærte mænd ryger også mere, for som mange undersøgelser viser, så tilskynder ensidigt, gentagende arbejde samt stress til rygning.

Vil regeringen gøre noget for folkesundheden, må de se på folkesygdomme som dårlig ryg, allergi som følge af dårligt indeklima, kræft samt sygdomme afledt af stress.

Nedsat arbejdstid, afskaffelseaf  overarbejde og mere ferie er alt sammen temaer, der har været centrale i de sidste mange overenskomstforhandlinger. Hverken private eller offentlige arbejdsgivere har i den forbindelse vist vilje til at gøre en indsats for folkesundheden. I stedet skal arbejderne vise større flek-sibilitet, som betyder usikre arbejdstid og overarbejde, altså mere stress og sygefravær.

Ville regeringen for alvor gøre en indsats for folkesundhed skulle den sætte gang i en forebyggende indsats, samt afsætte langt flere penge til behandling og forskning indenfor folkesygdommene.

Med den nuværende indsats satser regeringen på de  grupper som i forvejen har den bedste sundhedstilstand og som desuden  har råd til et ophold på et privat hospital eller privat behandlling, så de undgår  lange ventelister og en forværring af sygdommen.

Dem med den korteste middellevetid får ingen forsikring gennem regeringens sund-hedspolitik.

Den bedste forsikring de kan skaffe sig er, at rejse kravet om bedre arbejdsmiljø og nedsat arbejdstid over for politikerne og arbejdsgivere.

Flere artikler fra nr. 174

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Sygdom/sundhed

Siden er vist 1639 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside