Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 174 – August 1999 – side 4

Hvor fik Marx sine ideer fra?

Ole Andersen

Karl Marx’s ideer og teorier har altid spillet en større eller mindre rolle i arbejderklassen og dens partier – lige fra Socialdemokratiet til IS.

Marx har også lagt navn til en hel ideologi (egentlig en videnskab), marxismen, som giver den hidtil mest sammenhængende analyse af menneskets økonomiske og sociale udvikling, af kapitalismen og peger på et alternativ til barberiet, nemlig socialisme.

Hvordan fik Marx sine ideer og teorier? Var det fordi han var en utrolig klog mand, til hvem ideerne kom flyvende under raske traveture i det lokale parkanlæg? Den nære ven og kampfælle F. Engels sagde ved Marx’s begravelse, at nu var “den største nulevende tænker ophørt med at tænke”. Selv om det hverken skal eller kan bestrides, at han var en af menneskehedens absolut største tænkere, mente Engels ikke at marxismen var et produkt af ren og skær tankevirksomhed.

Kapitalen

Teorien om merværdien, tesen om arbejderklassens befrielse som sit eget værk etc. er ikke pludseligt opstået i en skarp hjerne i en afsondret og støvet arbejdsværelse. De er som alle af Marx og Engels arbejder resultatet af studier af historien og teori samt aktiv deltagelse i begivenhederne “ude i” samfundet.

Under sit arbejde med Kapitalen tilbragte Marx hele dage i mange måneder ad gangen på British Museum for at studere diverse værker om historie, økonomi, politik, filosofi samt en vifte af andre videnskaber.

I sine unge dage havde Marx studeret ved universitet i såvel Bonn som Berlin og gennem hele sit liv, der ebbede ud en diset martsdag i London, fortsatte han med at tilegne sig teoretisk viden om stort set alt. Men lige så vigtig som den teoretisk viden for udviklingen af marxismen var hans praksis. Lige fra sit medarbejderskab ved Rheinische Zeitung i 1842 og frem til sin død deltog Marx i de store klassekampe.

Arbejderklassen

Han levede (1818-83) i en historisk periode med store samfundsomvæltninger; de borgerlige revolutioner fejede hen over Europa og arbejderklassen voksede i omfang og styrke.

Den aktive deltagelse i arbejderbevægelse stillede Marx og Engels overfor nye teoretiske opgaver og det var i høj grad også de erfaringer, som arbejderklassen hentede, der gav svar på de teoretiske spørgsmål. Således var det de franske arbejdere under Pariserkommunen i 1871, der gav Marx svar på, hvordan det socialistiske samfund kan/vil organisere sig.

Marxismen bliver somme tider kaldt for den videnskabelige socialismes grundlag, hvad er helt korrekt. Marxismen bygger på historiske fakta og en analyse af disse og den erfaring aktiv deltagelse i politisk arbejde. Det er produktet af teori og praksis analyseret videnskabeligt. Ikke et sindrigt system udtænkt af en mand afsondret fra det virkelig liv i arbejderklassen. Netop derfor er marxismen det redskab revolutionære socialister skal bruge til at give svar på kapitalismens vanvid og pege på en vej til socialismen.

Flere artikler fra nr. 174

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Karl Marx

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1247 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside