Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 174 – August 1999 – side 10

NATOs ‘humanitære’ kapitalisme

Peter Kjær

I medierne præsenteres NATOs angreb på Kosovo og Serbien, som en velsignet krig, en krig mellem det gode – NATO og vestlige værdier – og det onde, den Hitlerlignende Milosevic og en kynisk serbisk befolkning.

Herhjemme har regeringen erklæret sig parat til at deltage i fremtidige krige for at sikre overholdelsen af menneskerettighederne.

Opbakningen for dansk deltagelse i krigen har været enorm – ikke kun fra Folketingets side. Op imod 75% af befolkningen støttede i starten dansk krigsdeltagelse.

Det ideologiske budskab om, at krigen er et forsvar for demokrati og menneskrettigheder har virket overbevisende.

Løgnene

Blair udtalte f.eks, at krigen ikke var en konflikt om territorier, men om værdier.

Bill Clinton har været mere ærlig og sagt, at krigen handlede om at sikre stabilitet i Europa, sikre en fastholdelse af USA’s handelspartnere og allierede i Europa.

Clinton  undlader at  nævne de langsigtede planer og interesser, som Vesten har med ideologien om humanitær imperialisme. Nemlig at kunne intervenere når og hvor det passer med en acceptabel begrundelse.

Den nye såkaldte humanitære imperialisme ligner den vi kender fra kolonitiden. Dengang solgte man også underlæggelse af resten af verden med en ideologi om, at vestlig civilisation havde en forpligtigelse til, gennem kolonialiseringen, at sikre fremgang og udvikling til jordens mange vilde og uciviliserede befolkninger.

Undskyldninger

Under den kolde krig kom denne ideologi i en ny udgave, nu var Østeuropa og det man så som kommunisme ikke uciviliseret, men umenneskeligt. Selv om det udviklings-mæssigt stadig lå i baghjulet på Vesten på nogle områder, var det en reel konkurrent og supermagt.

Efter den Kolde krigs ophør var begrundelsen for intervention i en periode islamiske fundamentalisme, fordi de første krige var mod muslimske lande, især Saddam Husseins Iraq.

Det blev dog hurtigt klart, at det ikke i længden kunne holde. Dels er mange af de konservative muslimske lande vigtige allierede, det gælder f.eks. Saudi Arabien.

Dels blev det aktuelt at gribe ind overfor lande og regimer, der ikke var muslimske, f.eks. i Bosnien, hvor det var serberne, der blev angrebet.

Invasionen i Somalia i 1993 var en af de første gang, hvor USA gik ind med en ren humanitær begrundelse. Invasionen fik det  sigende kodenavn ‘Restore Hope’ og skulle formelt sikre, at nødhjælp kunne komme frem til de sultende. Amerikanerne greb ind, fordi Somalia ligger strategisk på Afrikas horn i forhold til at sikre olietransporten fra Golfen.

At Vesten ikke vil acceptere undertrykkelse er hykleri af værste skuffe! Eksempler på hykleriet er fx. Vestens støtte til talrige diktatorer og undertrykkende regimer – såsom Pinochet i Chile, Suharto i Indonesien, Saddam Hussien i Irak indtil 1991, Tyrkiet  og Israel, blot for at nævne nogle få.

Det er ikke så meget hykleriet i en sådan politik, der kan vække harme, men det at Vesten ved hjælp af NATO forsøger at bruge menneskerret-tigheder til at sætte sig i en position, hvor de kan blive global politibetjent. En position som USA har arbejdet hårdt for at opnå siden Murens Fald.

Illusionen

Den danske regering støtter den nye udgave af vestlig imperialisme.

At ideen om den humanitære krig umiddelbart vinder stor opbakning i Danmark ligger tildels  i den selvforståelse, som Nyrup har satset meget på de seneste år. Nemlig med Danmark og de danske socialdemokrater som de fremmeste forkæmpere for menneskerettighederne. Danmark fremstilles som det bedst udviklede demokrati. Det forpligtiger, der kræves simpelthen et forsvar for demokratiet fra regeringens side, ikke kun i Danmark, men i alle lande.

Nyrup og hans embedsmænd lægger ikke skjul på danske økonomiske og militære interesser i at støtte den humanitære imperialisme. De har klart meldt ud, at nu skal danske firmaer havde andel i genopbygningen af Kosova.

De går også i spidsen for at de baltiske lande indlemmes i EU og NATO, for at hjælpe med til at genopbygge demokratiet lyder det. Men Baltikum er et nærområde, hvor det er let for danske økonomiske interesser, at etablere sig.

Imperialisme er aldrig humanitær

Det er  ikke kun NATOs fremtidige krige, det er nødvendigt at opbygge modstand imod. Det er også nødvendigt at aflive Nyrups selvforståelse, for humanitær intervention dækker over den velkendte vestlige imperialisme, der fører til undertrykkelse og udbytning.

Flere artikler fra nr. 174

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
NATO
Balkankrigene

Se flere artikler af forfatter:
Peter Kjær

Siden er vist 1768 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside