Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 175 – September 1999 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Beskat de rige – bevar velfærden

En fredelig finanslov. Det har været de fleste avisers kommentar til
Nyrup-regeringens finanslovsforslag. Men om den er fredelig afhænger nu
af, hvem man er.

Er man A.P. Møller, kan man tage det helt roligt, han kan stadig hente olie op af Nordsøen på utroligt gunstige vilkår. Derimod må børnefamilierne endnu engang stå for skud med en kraftig nedskæring af børnetilskuddet. Pensionister mister endnu et tillæg og vilkårene for voksen- og efteruddannelse forringes.

Endnu værre bliver det  når, der ikke er mere til  SU-en, ikke flere penge til sundheds- og uddannelsesområdet eller højere folkepension m.m.

Regeringens parole er: De som intet har skal intet ha’, de som har meget skal have endnu mere.

Ingen penge til uddannelse

Uddannelsesstederne får ikke tilført nok penge til at rette op på de sidste mange års udsultning. Det har bl.a. fået rektorkollegiet på de videregående uddannelser til at skrive til regeringen, for at gøre opmærksom på, at hvis uddannelsesstederne ikke tilføres penge i en helt anden størrelsesorden, kan uddannelsessystemet og forskningen ikke holde et rimeligt kvalitetsniveau.

En stor del af den økonomiske politik, som betyder noget for os i hverdagen, bliver aftalt mellem staten og kommunerne og amterne. I aftalen indgår, at skattetrykket skal holdes i ro, og at udgifterne ikke må stige. Det betyder blandt andet, at forældrebetalingen på daginstitutionerne  stiger.

Privatisering og udlicitering

Samtidig sender Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen prøveballoner op om øget brugerbetaling på sundhedsydelser og udlicitering af bløde områder som hjemme- og ældreplejen.

Lykketoft ser gerne udlicitering og privatisering indenfor det statslige område. Ressourcerne skal udnyttes mere effektivt, og servicen skal forbedres, siger han.

Sådan lyder det hver gang, politikerne forsøger at sælge os privatisering og udlicitering. De forklarer, at de gør det af hensyn til os og vores skattekroner.

Modstand mod udlicitering

Hvorfor det skulle være til vores eget bedste, at private virksomheder tjener penge på at levere sociale ydelser, er det endnu ikke lykkedes socialdemokraterne at forklare.

Modstanden mod udlicitering og privatisering er stor blandt almindelige arbejdere. Da den socialdemokratiske top forsøgte at sælge privatisering og udlicitering som socialdemokratisk politik på en kongres, blev de tvunget til at trække det tilbage.

Politikerne vil fortsat prøve sig med privatisering, udlicitering og mer brugerbetaling, så snart de kan komme af sted med det. En helt ny undersøgelse i Børsen viser, at det kun er på teaterbilletter at folk vil acceptere mere brugerbetaling!!

Det er vigtigt, at vi er parate til at slås imod alle former for udlicitering, som servicemedarbejderne på hospitalerne i Frederiksborg amt gjorde fornylig. (se bagsiden).

Ældre ingen byrde

Ældrebyrden får nu skylden for, at der skal prioriteres og skæres ned i almindelige velfærdsydelser.

Antallet af ældre stiger kraftig, mens antallet af folk i den erhvervsaktive alder er faldende. Det betyder, at der er færre til at forsørge flere.

Den udvikling er rigtig, men at den skulle betyde, at der ikke er råd, er løgn. Til trods for, at der er kommet 30% flere borgere over 67 år, bruger staten en mindre del af det samlede budget på folkepension, end den gjorde i 70erne. Lykketoft kan bare hente pengene, der hvor de er, nemlig hos de rige og i virksomhedernes millionoverskud, der ryger ned i aktionærernes lommer.

På sidste års finanslov slap arbejdsgiverne for at betale et arbejdsmarkedsbidrag på i alt 3,8 milliarder. Det er næsten det samme beløb som staten nu får ind via selvfinansieringen af efterlønnen.

Beskat erhvervslivet

Genindfør formueskatten; staten gav de rige 800 millioner da de droppede den, i dag er den langt mere værd.

Hæv selskabsskatten, hvis den f.eks. blev hævet til sølle 42%, ville det give næsten 20 mia mere i statskassen. Det alene kunne næsten finansiere dagpengene.

Hvis Lykketoft fik 200.000 flere i rigtigt arbejde i stedet for parkering på aktivering så  kunne de finansiere 300.000 flere på pension.

Beskat aktiehandel; børsspekulanterne tjente 700 mill. ekstra sidste år, fordi afgiften på aktienhandel var blevet fjernet.

Lykketoft lyver, når han siger, der ikke er råd. Han kunne finde penge til at føre krig på Balkan, så kan han også finde penge til vores velfærd.

Billedtekst:
Vi kræver en finanslov, der bl.a. afsætter flere penge til ældre, børn og indvandrere.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 175

Flere numre fra 1999

Siden er vist 1662 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside