Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 175 – September 1999 – side 4

Marx for nybegyndere

Staten har monopol på vold

Ole Andersen

Marx siger, at staten er et organ for klasseherre-dømme, “et organ for den ene klasses undertrykkelse af den anden”.

Staten opstod samtidig med, at klasseforskellerne opstod.

Klassesamfundet var en følge af, at den teknologiske udvikling gjorde det muligt for menneskerne at producere et overskud af varer. Dette overskud skulle forvaltes og administreres, og dermed opstod der en klasse, der havde kontrol over overskuddet, og en klasse der producerede overskuddet.

I et samfund, hvor der eksisterer klasser med modstridende økonomiske interesser, er der behov for et organ, som kan regulere og opretholde den herskende klasses orden.

I det kapitalistiske samfund er staten et redskab borgerskabet bruger til at forsvare sin magt med.

Staten har monopol på volds-anvendelse, den har med Engels ord “særlige formationer af bevæbnede mennesker, fængsler mv.”. Evnen til at undertrykke en klasse er statens fornemste egenskab.

Kaster vi et blik på den danske stats organisering og virke, får vi eksempler på dette til overflod.

Juraen er udformet således, at simpel vindingskriminalitet straffes med fængsel, mens borgerskabets svindel og bedrag højst giver bødestraf.

Militær sættes ind for at forsvare borgerskabets interesser, både i ud- og indland. Politiet bruger vold for at undertrykke udfordringer af det kapitalistiske samfund, selv i kimform, f.eks. under Ri-bus-strejken i Esbjerg i 1995.

PET’s omfattende registrering af venstreorienterede personer og organisationer er et andet eksempel på hvilke opgaver, staten prioriterer.

Reproduktion

Opgaver som sundhedsvæsen, uddannelse, socialforsorg mv. er områder, der er nødvendige for arbejderklassens reproduktion og kapitalismens overlevelse, men opgaver, der er for dyre for den enkelte kapitalist selv at bære.

De løses således af kapitalisterne i fællesskab.

Den velfærdsstat, vi har i dag, er altså ikke et resultat af kapitalisternes gavmildhed, men af deres behov for reproduktion af arbejdskraft og af arbejderklassens kamp for velfærd.

Efter den socialistiske revolution ændres statens karakter fra at være et mindretals redskab til undertrykkelse til at være proletariatets middel til at forsvare revolutionen imod kontrarevolutionen.

En række eksempler fra historien viser hvordan staten i arbejderklassens hænder kan organiseres.

Det endelige mål er det klasseløse kommunistiske samfund.

Staten er et produkt af klassesamfundet, og vil derfor også forsvinde under kommunismen.

Flere artikler fra nr. 175

Flere numre fra 1999

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1157 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside