Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 175 – September 1999 – side 10

60 års løgn om anden verdenskrig

I disse måneder er det 60 år siden 2. verdenskrig startede. En krig som oftest fremstilles som demokratiets kamp mod nazisme og fascime.

For de involverede magthavere handlede krigen dog mest af alt om kampen om indflydelse på verdensplan og kontrol over afsætningsmarkeder og råstoffer. Fascistiske styrer var hverken før 2.verdenskrig eller efter en forhindring for samarbejde for vestlige magthavere, hvis det gav bonus til dem.

Et mere kritisk billede af hvad 2.verdenskrig egentlig handlede om er så godt som blevet udrenset fra den officielle historieskrivning. Det samme gælder historisk forskning på danske forhold i denne periode.

Heldigvis er der i de sidste år dukket en række historiske undersøgelser op, som sætter den danske regerings handlinger, under og efter anden verdenskrig, i kritisk lys.

Det drejer sig blandt andet om, at tyske flygtninge efter krigen blev nægtet lægehjælp, hvilket medførte at et stort antal flygtningebørn døde af helt banale sygdomme. Ligeledes blev tyske flygtninge brugt som mine-ryddere og mange blev slået ihjel eller lemlæstet.

Den seneste afsløring fortæller om hemmelige aftaler med USA, om muligheden for at oprette militærbaser på Færøerne, uden at færingerne selv blev spurgt til råds.

Der er også sat spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt for den danske regering at arbejde så tæt sammen med den tyske besættelsesmagt, som den gjorde under krigen.

Den slags afsløringer giver et andet billede af Danmarks rolle blandt stormagterne, end det sædvanlige billede af Danmark som et lille, fredselskende land.

Ville acceptere tysk dominans

Et billede, hvor bl.a. samarbejdspolitikken under besættelsen forklares som ‘nødvendig’ og nærmest som en slags fredelig parlamentarisk modstandskamp. Virkeligheden var, at borgerlige og socialdemokratiske politikere talte om at indordne sig under Tysklands dominans.

Efter krigen har virkeligheden været, at danske regeringer er gået langt for at indordne sig under USA’s militære herredømme og i hemmelighed har accepteret atomvåben på militærbaser i Grønland.

Det er godt, at vi endelig får et mere sandfærdigt billede af, hvor langt danske regeringer har været villig til at gå for at tækkes imperialistiske stormagter. Al snak om menneskerettigheder blegner under de skiftende regeringernes forsøg på at få en plads i den imperialistiske orden.

Samtidig viser afsløringerne, hvor langt politikerne vil gå i at tilsidesætte demokratiske spilleregler.

Når det drejer sig om militær magt og krig, så er politikerne villige til at sætte demokratiet helt ud af kraft.

Der er ingen grund til at tro, at hemmelighedskræmmeriet og magtmisbruget hører fortiden til. Senest er det kommet frem, at Forsvarets Efterretningstjeneste i 1970’erne udspionerede militærnægtere. Afsløringen af PETs spionage mod venstrefløjen helt op til i dag viser, at den trafik stadig findes.

Illusionen om Danmark som demokratiets smørhul er og bliver en illusion.

Flere artikler fra nr. 175

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
2. verdenskrig

Siden er vist 2596 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside