Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 176 – Oktober 1999 – side 4

Fremmedgørelse

Ole Andersen

Mennesket bliver mere og mere fremmedgjort under kapitalismen, fremmedgjort over for samfundet, over for andre mennesker, sig selv og sine behov.

Fremmedgørelse er et produkt af det kapitalistiske samfunds produktionsforhold. Den vigtigste del af menneskets natur er den måde, hvorpå det skaffer sig livsfornødenhederne mad, tøj, husly mv.

Det gør mennesket ved at arbejde. At vi arbejder, bevidst og organiseret, er det, der adskiller os mennesker fra dyrene.

En forudsætning for kapitalismens ekspansion var, at der fandtes mennesker, som ikke havde andre muligheder for at overleve end ved at sælge deres arbejdskraft. Hvad der tidligere var en naturlig del af et menneskets tilværelse, at arbejde for at frembringe livsfornødenhederne, var nu blevet adskilt fra ham ved at nogle få ejede produktionsmidlerne.

Arbejdet er blevet en vare

Evnen til at arbejde er blevet en vare, arbejderen sælger til højest bydende for at overleve. Arbejderen har ikke længere nogen kontrol med hvordan han arbejder eller med produktet af hans arbejde.

Denne måde at skaffe sig livsfornødnehederne betyder at en meget eksistentiel del af menneskets natur bliver fremmedgjort for mennesket.

Lønarbejdet fremstår som et nødvendigt onde, som vi helst vil slippe for, så vi kan bruge energien på kolonihaven, modeljernbanen eller hvad der nu interesser den enkelte.

Tingsliggørelse

Det er ikke “kun” i forhold til arbejdet mennesket fremmedgøres. Når det bliver fremmed for sin egen natur, bliver det fremmed for kroppen. Et eks. på dette er udbredelsen af spiseforstyrrelser, kosmetiske operationer mv.

Kapitalismen gør ALT til en vare, der kan købes og sælges. De sociale relationer mellem mennesker tingliggøres, sex er blevet en vare, der kan købes.

Andre mennesker opfattes som ting. Almindelige følelser som sorg, smerte, vrede mv. skal behandles medicinsk eller ved hjælp af en hærskare af psykologer og terapeuter.

Graden af fremmedgørelse stiger i takt med at kapitalismen gør flere og flere dele af vores liv til objekt for profit. Resultatet er at samfundet bliver mere koldt og kynisk.

Vi skal bruge marxismen til at forklare, hvordan samfundet reelt hænger sammen og overbevise andre om, at verden ikke ser ud som den gør, fordi mennesker er dumme eller onde, men fordi det er kapitalismen, som skaber disse forhold.

Hvis vi ønsker en bedre verden er løsningen et socialistisk samfund og det får vi kun ved at kæmpe for det.

Flere artikler fra nr. 176

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Fremmedgørelse

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1357 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside