Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 179 – Januar 2000 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Slagt Pouls og Pias svindehunde – bekæmp fremmedhadet

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen og de socialdemokratiske borgmestre på den københavnske vestegn har travlt på slagteriet i øjeblikket. Enhver tanke om solidaritet, medmenneskelighed og fairness bliver slagtet i bestæbelserne på at skaffe føde til den indre svinehund.

Socialdemokraterne slagter løs på alle de dyder, som arbejderklassen traditionelt har stået for.

Flygtninge og indvandrere er i skudlinien. Det sker samtidigt med, at socialdemokraterne gennemføre voldsomme nedskæringer for de ældre og på uddannelsesområdet.

Konsekvensen er blandt andet, at Pia Kjærsgaards fremmedfjendske Dansk Folkeparti stormer frem i meningsmålingerne.

Men det er ikke alene på grund af indvandrerpolitikken at Pia Kjærsgaard tager vælgere fra Socialdemokratiet og de store borgerlige partier. De gør det også fordi Dansk Folkeparti er det eneste borgerlige parti, der er imod EU, og ikke mindst fordi partiet, i modsætning til Socialdemokratiet, i det mindste snakker om at forsvare velfærden i stedet for at skære ned på den.

Det er på alle tre spørgsmål at Venstre, Konservative og Socialdemokratiet mister opbakning.

“Opgør med menneskeretsreligionen”

Socialdemokraterne og de borgerlige har især kastet deres galde på familiesammenføringerne og de sociale ydelser til indvandrerne.

Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen, vil fratage indvandrerne retten til sociale ydelser som kontanthjælp, boligsikring og børnepenge i en syv-års periode, efter de er kommet til Danmark.

“Der er et voksende pres fra indvandrere fra den tredje verden. Alternativet er at sætte pigtråd rundt om Danmark,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Og Venstres retsordfører, Birthe Rønn Hornbech, mener, det skal være slut med indvandreres retskrav på at få familie til Danmark: “Nu må der gøres op med den menneskeretsreligion, der i flere år har forgiftet den udlændingepolitiske debat,” siger hun.

Paradoksalt nok er det Venstres borgmestre rundt om i landet, der bedst har vist hulheden i Socialdemokratiets og de borgerliges argumenter.

Hetz hæmmer integration

Samstemmende siger de, at problemerne på Vestegnen skyldes, at kommunerne ikke har gjort en tøddel for at skaffe flygtninge og indvandrere arbejde.

Og det er et paradoks, at kommuner som Ishøj, Brøndby, Herlev og andre socialdemokratiske kommuner på vestegnen stort set ikke har ansat flygtninge og indvandrere i kommunale stillinger.

Også hos arbejdsgiverne er man bestyrtet over hetzen mod indvandrerne.

Ifølge flere erhvervsorganisationer afstår arbejdsgiverne i stigende grad fra at ansætte indvandrere af frygt for reaktionerne hos kunder og andre ansatte. "Med udsigt til mangel på arbejdskraft i de kommende år er det et alvorligt samfundsøkonomisk problem", mener Bent Aarrebo Pedersen, der er formand for Danmarks Handelsstandsforeninger.

Socialdemokratiets, Venstres og de konservatives jagt på indvandrerne hænger da heller ikke sammen med de analyser, der viser, at der i de kommende år er brug for ca. 160 millioner indvandrere i Europa, hvis vi skal fastholde den høje  levestandard.

Også de uhyggelige forhold for især de ældre har været med til at give Dansk Folkeparti medvind. Deres vanvittige argumenter om, at de elendige forhold for de ældre skyldes at Danmark bruger penge på flygtninge og indvandrere går rent ind hos mange mennesker.

Men sådan hænger det ikke sammen. Indvandrerne kan faktisk være med til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan give børn, syge og ældre nogle gode vilkår.

Nye opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at kommunerne har skåret ned på hjemmehjælpen, så mindst 6000 har mistet den praktiske hjemmehjælp. Og på landets plejehjem hersker de mest horrible forhold.

Omkring jul kunne embedslægen i Århus, Kate Runge, afsløre, at beboerne på plejehjemmet Birkebo i Odder er blevet udsat for en behandling, der er uacceptabel, ydmygende og udtryk for et menneskesyn, som er uforeneligt med pleje og omsorg af gamle og svækkede mennesker. Og reelt er der ingen, der i dag har et samlet overblik over forholdene på landets plejehjem. Folketinget har nemlig i deres spareiver fjernet den kontrol, som embedslægerne udførte tidligere.

[ Dansk Folkeparti ]

Indvandrervenner også styrket

Men det er værd at notere sig, at socialdemokraternes og de borgerlige hetz ikke kun giver øget opbakning til Dansk Folkeparti, selvom de borgerlige medier giver det indtryk.

En nærmere analyse af meningsmålingerne viser nemlig, at partier med en klar indvandrervenlig holdning, det gælder f.eks. Enhedslisten, SF, CD og Kristeligt Folkeparti, går frem.

Men det synes medierne og de populistiske socialdemokratiske borgmestre bare ikke er specielt interessant.

Det er afgørende, at socialister bekæmper enhver hetz mod indvandrere, – og at vi er i stand til at kæde kampen mod sociale nedskæringer sammen med kampen mod indvandrerhetzen.

Lav demonstrationer mod hetzen mod flygtninge og indvandrere i den by, hvor du bor – og kræv, at der kommer flygtninge og indvandrere ind på din arbejdsplads. Kæmp for at staten og kommunen henter pengene til velfærd ved at beskatte de rige, som har skovlet penge til sig gennem de senere år.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 179

Flere numre fra 2000

Siden er vist 1757 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside