Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 180 – Februar 2000 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Nyrups støtte til de rige giver højrefløjen medvind

Dansk økonomi har ikke haft det bedre i flere årtier, lyder det til stadighed fra Nyrup og Jelved. Men de høster kun spredt bifald for indsatsen.

Det er især virksomhedsejere og aktionærer, der har tjent millioner på lempelser i selskabs- og formueskatten, der klapper begejstret.

Fra os andre, arbejdere, studerende og pensionister er bifaldet larmende tavst. Vi oplever, at velfærden fortsat er på skrump.

Der proppes flere børn ind i daginstitutionerne uden mere personale. Skolerne forfalder og der er ikke penge nok til nødvendig undervisningsmateriale. På universiteterne proppes flere studerende ind samtidig med, at bevillingerne beskæres. Der indføres brugerbetaling på sundhedsydelser, mens ventelisterne på hospitalerne vokser. Rengøring og busdrift udliciteres og skaber dårlige arbejdsvilkår for de ansatte. Hjemmehjælpen rammes af groteske nedskæringer.

Alligevel forstår Nyrup og Socialdemokratiet ikke, at vælgerne finder ham utroværdig og søger over til populisten Pia Kjærsgaard.

Dansk Folkepartis fremgang skal ses som et resultat af vælgernes skuffede forventninger (se artiklerne side 5).

Men reformister som Nyrup sikrer ikke bedre velfærd, medmindre de bliver tvunget til det af aktioner nedefra.

De forbedringer, som kom op igennem 60’erne, blev skabt gennem strejker og aktioner i arbejderklassen.

Da arbejderne mistede selvtilliden i 80’erne, fik arbejdsgiverne og den borgerlige regering mulighed for at tage nogle af forbedringerne tilbage. Nyrup fortsætter denne linie med forringelse af efterlønsordningen, beskæring af boligstøtten og socialeydelser.

Nyrup ønsker at bevare kapitalismen. Derfor er han tvunget til at føre den politik.

Nyrup sætter hensynet til profitter og investeringer højest og det er dem, han snakker om, når han siger, at det går godt.

Men den skærpede konkurrence om profitter og overskud betyder, at hvis erhvervslivet skal have det godt, er der ikke er så meget til velfærd til de mange.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 180

Flere numre fra 2000

Siden er vist 1732 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside