Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 180 – Februar 2000 – side 3

Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti: Racistisk, asocial og reaktionær

Poul Erik Kristensen

Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti forsøger at fremstå som den lille mands advokat imod statsmagten og alt det fremmede. Men intet er mere forkert. Dansk Folkeparti er et fremmedfjendsk, asocial og dybt reaktionært parti, som vil ødelægge tilværelsen for tusindvis af indbyggere i Danmark.

Udover en dybt racistisk politik overfor flygtninge og indvandrere, forsøger Dansk Folkeparti at fremstå som et socialt parti.

Men det står i skærende kontrast til Pia Kjærsgaards hidtidige praksis. Gennem firserne støttede Pia Kjærsgaard den borgerlige Schlüter-regering, der netop stod for omfattende nedskæringer i sundhedssektoren, på hjemmehjælpen og på plejehjemmene.

Det er de besparelser, som slår igennem nu og som har ført til stor og berettiget utilfredshed med samfundets behandling af gamle og syge. En utilfredshed, som Dansk Folkeparti siger, det vil imødekomme – samtidig med at partiet vil i regering med Venstre og Konservative.

Kun danske statsborgere skal have støtte til børnepasning, mens arbejdsløse selv skal passe deres børn. Staten skal heller ikke betale dagpenge til abejdsløse. A-kassekontingentet skal dække udgifterne til dagpenge.

Tårnhøj husleje

Husleje skal frigives til markedskræfterne, hvilket vil betyde stigninger på 40-50 procent. Støtten til offentligt boligbyggeri skal fjernes, og boligsikring skal begrænses. Samlet set vil f.eks. pensionister miste 3000-3500 kr. om måneden.

Det er derfor løgn, når Pia Kjærsgaard siger, at hun vil forbedre pensionisternes forhold.

Arbejdsløse, sygemeldte og bistandsmodtagere kan forvente en endnu hårdere behandling.

I det hele taget er partiets program ét langt angreb på de velfærdsgoder, som har gjort det muligt for arbejdsløse, syge og gamle at opretholde en nogenlunde tålelig tilværelse.

Forgylder de rige

Til gengæld skal tilværelsen for de rige forsødes. Det skal ske ved at fjerne selskabsskatterne og ejendomsskatten.

Dansk Folkeparti vil også stække fagforeningerne. De er imod de såkaldte eksklusivaftaler, som betyder, at de ansatte på en arbejdsplads står sammen mod deres arbejdsgivere.

Konsekvensen er, at fagforeningernes indflydelse bliver undergravet og dermed deres mulighed for kollektivt at forsvare velfærdsstaten.

Børn skal have tæsk

Også børn og unge går en uhyggelig fremtid i møde, hvis Pia Kjærsgaard får indflydelse.

Dansk Folkeparti ønsker nemlig forældres ret til at gennemhøvle deres børn genindført.

I partiets program står at læse:

“Ophævelsen af revselsesretten har kriminaliseret forholdet mellem børn og forældre og er en socialistisk inspireret tanke om, at børn er samfundets ejendom.”

Partiet vil også genindføre børnearbejde, lige som de vil nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år.

Flere artikler fra nr. 180

Flere numre fra 2000

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1540 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside