Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 180 – Februar 2000 – side 5

Profitterne stiger – velfærden er i bund

Niels Henrik Jespersen

Da Socialdemokratiet vandt sidste valgkamp, skete det, fordi de lovede at forsvare velfærden, at bevare efterlønnen, forbedre vilkårerne for de ældre samt bibeholde tilskuddene til boligsektoren. Hvordan ser billedet ud her midt i Nyrup-regeringens tredje regeringsperiode?

Boligstøtten er bevet forringet med 725 mill. Brugerbetaling på medicin er blevet sat i vejret.  Pnesionsalderene er blevet sænket fra 67 til 65 år, hvorved de 65-66-årige på efterløn kan miste op til 50.000 kr pr. år.

Desuden er efterlønnen blevet massivt forringet, efter at regeringen, gennem sidste års finanslov, indførte et særligt efterlønskontingent på 3200 kr. om året.

Lavere selskabsskat

Samtidig er selskabsskatten blevet sænket fra 34 til 30% og regeringen foreslår nu, at den skal sænkes yderligere til 27%. Arbejdsmarkedsbidraget er blevet afskaffet for arbejdskøberne, så de slipper for at betale 3,8 mia. til statskassen og formueskatten er blevet afskaffet.

Denne asociale politik går igen i regeringens sidste store forlig, nemlig politiforliget, der kommer til at koste 2.4 mia. kr. over en 4 årig periode. Politiforliget blev bla. gennemført, fordi Socialdemokratiet ville befæste sig som rigtige “lov-og-orden” parti og vise handlekraft overfor den såkaldt eksplosive bandevold.

Men de unge indvandreres destruktive vrede stammer fra en desperation i et samfund, hvor de diskrimineres og ikke kan finde arbejde. Dette løses ikke med yderligere bevillinger til politiet.

En holdbar løsning på de sociale problemer ville være at sørge for job og uddannelse til alle. Fra 1 .april 2000 træder folketingets “dødspakke” i funktion. Den betyder, at man skærer kraftigt i pension, fradrag og begravelseshjælp til folkepensionister, der mister deres ægtefælle.

De ældre betaler

En opgørelse fra Ældresagen viser, at pensionisterne, over perioden 2000-2003 mister knap 1.6 mia. kr. De ældre financierer altså reelt 2/3 af politiforliget, som blev indgået af regeringen, Venstre, Konservative, SF og CD.

Perioden under den socialdemokratiske regering har været præget af nedskæringer og forringelser af velfærden samtidig med, at aktionærernes profitter stiger og erhvervsbeskatningen er i bund. Regeringen tager fra de fattige og giver til de rige.

Flere artikler fra nr. 180

Flere numre fra 2000

Se flere artikler af forfatter:
Niels Henrik Jespersen

Siden er vist 1378 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside