Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 180 – Februar 2000 – side 12

Overenskomst 2000

Stem Nej. Forlig undergraver folkepension

Ole Andersen

Overenskomsterne er usolidariske. To ekstra fridage på fire år, en minimal lønstigning for de svageste, og individuelle løsninger på pensionsområdet. Det er for ringe.

Der skal sættes et stort kryds i Nej-feltet ved den urafstemning, som nu er i gang blandt flere hundredtusind arbejdere.

Selv om forligene er blevet modtaget med en vis tilfredshed i selv traditionelt røde fagforeninger, skal forligene fejes af bordet.

Ikke fordi forliget er det ringeste i mands minde, men fordi det er usolidarisk, og derfor peger i den forkerte retning.

Storstejken i 1998 viste, at resultaterne bliver bedre, når arbejderne slås sammen for deres resultater.

Og med de forlig, der ligger på bordet nu, har vi intet at tabe ved en konflikt.

Forlig undergraver Folkepensionen

De nye overenskomster er en bombe under pensionerne.

Forligene, der betyder, at arbejdsgivernes pensionsbidrag bliver fordoblet, har banet vej for at beskære Folkepensionens grundydelse.

Beskæres folkepensionen betyder det, at vores pensioner bliver afhængige af, om vi har haft fast arbejde og af, hvor dygtige pensionskasserne er til at skrabe kroner hjem i spekulationsgevinster.

Der er stor forskel på, hvor gode de danske pensionskasser er til, at skrabe til sig. Mens pensionistlivet tegner lyst for kvindelige specialarbejdere og bygningsarbejdere, får bagere og slagtere mindst.

Det har da også vist sig, at pensionskasser som f.eks. lægernes skraber penge til sig ved at investere i bl.a. våbenindustrien.

Se også:
SAA 180: Derfor skal du stemme NEJ: Sølle to fridage og minimal lønfremgang

Flere artikler fra nr. 180

Flere numre fra 2000

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Overenskomst 2000

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1525 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside