Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 183 – Juni 2000 – side 2

Århus

Kamp mod socialdemokraternes udlicitering af busdriften

Thomas Pedersen

De århusianske bybuschaufførers erfaringer viser, at udlicitering kan stoppes, hvis vi kæmper imod det fra neden.

Århus Sporvejes fællestillidsmand Jan Nonbo udtaler: “Vi gik i dialog med de socialdemokratiske vælgerforeninger og fik deres opbakning imod udlicitering.”

De socialdemokratiske byrådsmedlemmer svigtede nemlig deres bagland ved at lade de Konservatives forslag fra den 22. november 1999, om udlicitering af børnepasning, ældrepleje og den kollektive trafik passere gennem magistraten uden indvendinger.

Da buschaufførerene hørte om udliciteringen, gik de hurtigt igang med en modoffensiv.

De uddelte løbesedler i bybusserne, skrev læserbreve og mødte op på byrådsmøderne.

Nu er byrådet imod udlicitering af de bløde værdier. En vigtig faktor var de socialdemokratiske vælgerforeningers pres på deres byrådsmedlemmer.

Helt så godt gik det ikke i Odense, hvor det socialdemokratisk ledede byråd – med KL-formand Anker Boye i spidsen – d.7 juni vedtog at udlicitere bybusserne. Kun SF og Enhedslisten stemte imod.

Udenfor det byrådsmøde, hvor udliciteringen blev vedtaget lykkedes det buschaufførene fra Odense, med støtte fra deres kollegaer i København og Århus, at samle en 500 mand stor demonstration.

Dette viser, at der er stor modstand mod udlicitering, overalt hvor socialdemokrater og borgerlige ser det som løsningen på de problemer, deres egne nedskæringer har skabt.

Billedtekst:
Bybuschaufførerne har flere gange nedlagt arbejdet i protest mod udliciteringsplanerne.

Flere artikler fra nr. 183

Flere numre fra 2000

Se flere artikler af forfatter:
Thomas Pedersen

Siden er vist 1083 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside