Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 184 – August 2000 – side 5

EU: Fort og fængsel

Ole Andersen

EU har udviklet sig til et tveægget sværd. Et Fort Europa, hvor det stort set er umuligt for mennesker fra tredjeland at komme ind, og for EU-borgerne et fængsel, hvor kapitalens lakajer vil ensrette og undertrykke modstandere af markedsøkonomien.

I juni fandt tolderne i den engelske havneby Dover ligene af 58 mennesker i en trailer. 58 mennesker sendt i døden af kyniske og pengebegærlige bagmænd, transporteret som kvæg i en trailer, hvor ventilationssystemet var lukket.

Denne historie er blot den seneste i en lang række af tragedier om fattige, der mister livet på en farefuld færd til det for dem forjættede land, Europa.

1580 mennesker er dræbt ved Fort Europas mure fra 1. januar 1993 til november 1999.

Hvis nogen troede at Berlinmurens fald i 1989 ville åbne Europa og gøre det lettere at komme ind, kan de godt tro om igen. Jerntæppet er blevet afløst af et guldtæppe.

Opbygningen af dette lukkede EU er foregået med hastige skridt gennem det såkaldte Schengen-samarbejde. Grundstenen blev lagt i 1985, da Vesttyskland, Frankrig og Benelux-landene enedes om at ophæve grænsekontrollen, have gensidig anerkendelse af visum og styrke politisamarbejdet.

Senere har de øvrige EU-lande (minus England og Irland) tilsluttet sig Schengen.

Schengen-aftalen er helt i tråd med det indre marked, der trådte i kraft i 1986, og sikrede varer, tjenesteydelser og arbejdskraftens fri bevægelighed. Skulle arbejdskraften bevæge sig frit måtte man nødvendigvis fjerne de fysiske barriere for bevægelse mellem EU-landene.

En anden logisk konsekvens var at beskytte det nye store hjemmemarked mod konkurrence og mod immi-gration.

Fælles asylpolitik

Udelukkelsespolitikken består bl.a. af indførsel af en fælles asylpolitik og visumtvang. Borgere fra mindst 115 lande skal søge asyl. Formålet er, at asylansøgere kun kan søge asyl i et EU-land.

En asylansøger, der afvises i Danmark skal ikke kunne få sin sag afprøvet i f.eks. Tyskland. Samme princip gælder udlændinge, der ikke længere er berettiget til at opholde sig i et EU-land.

Det øgede politisamarbejde har vidtstrakte konsekvenser ikke bare for de kriminelle, men også for alle der skiller sig lidt ud i mængden.

Det er planen at udvikle et overvågningsorgan, som skal overvåge de kriminelle, grænseoverskridende gangstere og så selvfølgelig personer, man mener truer den indre sikkerhed mv.

Schengen-aftalen

Hvem truer så den indre sikkerhed?

Det gør DU. Alle der ønsker at ændre det bestående samfund, alle der protesterer mod markedsøkonomiens vanvid, for hvalerne, imod A-kraft, osv.

Et vigtigt redskab i denne overvågning er SIS – Schengen Informations System. Det er en databank, som sammenkører store mængder følsomme oplysninger fra de enkelte lande om personer med kriminel baggrund, asylansøgere og personer, der truer den indre sikkerhed.

Justitsminister Frank Jensens udtalelser om, at Schengen-aftalen og SIS skal hjælpe med at fange men-neskesmuglere, pædofile, narkobaroner og andet godtfolk lyder mere end almindeligt hult set i lyset af afsløringerne omkring PETs virke på venstrefløjen og hele ECHELON-systemets overvågning af samfunds-omstyrtende elementer. Argumenter om at det tyske Polizei skal have mulighed for at fortsætte en jagt efter en forbryder ind over den danske grænse er blot et tyndt lag sukker, som skal få den grimme pille til at glide ned.

Fort Europa bliver et tveægget sværd; det er stort set umuligt for mennesker fra tredjeland at komme til EU og for EU-borgerne bliver Fort Europa et fængsel, hvor kapitalens lakajer vil ensrette og undertrykke modstandere af markedsøkonomien.

Fort Europa vil blive styrket med ØMU’en, hvilket er endnu et godt argument for at stemme NEJ den 28. september til kapitalens projekt.

Flere artikler fra nr. 184

Flere numre fra 2000

Se flere artikler om emnet:
EU/EF

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1435 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside