Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 184 – August 2000 – side 10

Studerende vil ikke være ofre

Mikkel Birk Jespersen

Elever og studerende finder sig ikke bare i at være ofre for et uddannelsessystem, der sætter erhvervslivets interesser højere end de studerendes.

I de senere år har vi gang på gang set dem forsvare sig aktivt gennem demonstrationer og skolebesættelser imod de forringelser, der er blevet påtvunget oven fra.

Op gennem 90’erne har elever og studerende kæmpet imod først brugerbetaling i 1991 og senere imod de stopprøver, der blev forsøgt indført i midten af 90’erne.

I begge tilfælde lykkedes det at kæmpe de værste forringelser tilbage. Og i 1998 vandt gymnasieleverne en knusende sejr over daværende undervis-ningsminister Ole Vig Jensen. Strejker og demonstrationer tvang ham til at trække et forslag om stramning af fraværsreglen tilbage.

Men den foreløbige kulmination på protesterne var NU ER DET NOK-bevægelsen, der voksede frem i løbet af foråret 1999. NU ER DET NOK opstod som en reaktion på de markante stramninger regeringen lagde op til med bl.a. en kraftig forringelse af kvote 2-ordningen og krav om, at de studerende skulle hurtigere gennem uddannelsessystemet.

Andre af bevægelsens paroler var, at der under ingen omstændigheder måtte skæres i SU’en, og at elever og stu-derende skulle ind under arbejdsmiljøloven.

NU ER DET NOK-bevægelsen samlede tusindvis af elever og studerende i store demonstrationer i en lang række byer.

Selvom NU ER DET NOK ikke fortsatte som bevægelse, var utilfredsheden og viljen til modstand stadig til stede blandt de studerende.

Dette sås tydeligst, da gymnasieelever over hele landet spontant blokerede deres gymnasier i solidaritet med deres lærere, der netop havde fået trukket en elendig overenskomst ned over hovedet.

Fremover må vi bygge videre på erfaringerne fra studenter-kampene i 90’erne. De viser, at man gennem aktiv modstand nedefra kan slå forringelser tilbage og få forbedringer igennem.

Flere artikler fra nr. 184

Flere numre fra 2000

Se flere artikler om emnet:
Studenterkamp (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Birk Jespersen

Siden er vist 1445 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside