Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 187 – November 2000 – side 11

Internationale Socialister & ISU

Årsmøde 2000

Årsmødet afholdes den 25.-26. november i Kulturhus Århus (mellem Musikhuset og Ridehuset)

Årsmødet er åben for alle medlemmer af IS/ISU og sympatisører. Alle er velkomne til at deltage i diskussionerne, og vi lægger vægt på en bred og demokratisk debat, hvor mange tager ordet og bidrager med deres erfaringer.

Praktisk vedrørende kongressen

De to organisationer – IS og ISU – afholder om lørdagen fælles årsmøde, hvorimod de to årsmøder foregår adskilt fra søndag middag.

Overnatning foregår privat. Husk sovepose og evt. liggeunderlag.

På årsmødet kan der købes god og billig mad, øl, vand og vin.

Lørdag 25.11.00

9-10: Indtegning

10-11.45: Antikapitalistisk stemning & bevægelse i DK & verden
Julie Waterson fra Socialist Workers Party i England og Margit Johansen, ISU, indleder

De store demonstrationer fra Seattle til Prag har atter skabt forhåbninger om at verden kan ændres og kapitalismen kan udfordres. Det er en stemning som stikker langt dybere og folder sig ud langt bredere end blot ved de store demon-strationer. Denne antikapita-listiske stemning oplever vi i vores hverdag på arbejdspladser og skoler, ikke bare i Danmark, men i hele verden.

11.45-13.00: Avissalg & gadeaktion

Vi går på gaden med Socialistisk Arbejderavis, løbesedler, underskrifts-lister og raslebøsser. Vi sætter fokus på de mest brændende spørgsmål, sælger vores avis, snakker med folk om at blive aktive socialister, og hvordan de kan rejse den antikapitalistiske modstand på deres skole eller arbejdsplads.

13-13.45: frokost

13.45-15.00: Bevægelse og parti – derfor arbejder vi som vi gør
Rikke Holm, ISU indleder

Den antikapitalistiske stemning betyder, at der er masser af folk, som vil kæmpe for en bedre verden. De har fået nok af nedskæringer, racisme, miljøsvineri, "humanitære krige" – af kapitalismen. De vil gøre modstand – de vil være aktive. De vil være med i kampagnen for at få løsladt Mads; de vil slås mod nazister; de vil aktionere for en bedre uddannelse; de vil gøre ligesom pædagogerne i København gjorde: strejke indtil nedskæringerne blev taget af bordet. Denne øgede modstand – denne antikapitalistiske stemning – er det afgørende at socialis-ter er en del af og med til at skubbe fremad.

Hvordan styrker vi den antikapita-listiske bevægelse samtidig med at vi bliver flere socialister? Hvordan bygger vi modstanden op på vores skole eller arbejdsplads, og hvordan bruger vi vores studieorganisation og fagfor-eningen?

15.15-16.15: Avisen – hvordan bruger vi den?
Ida H. Jakobsen, ISU, medlem af redaktionen, indleder

Socialistisk Arbejderavis er central både som politisk redskab til at forstå den verden vi lever i og til at ændre den. Hvordan bruger vi avisen på vores skole og arbejdsplads, på gaden, i bevægelser, strejker, demonstrationer.

16.15-17.30: Bevægelse og parti – stjerneoplæg:

  • Socialist på skolen, aktiv i studie-organisationen – hvorfor og hvordan?
    Oplæg Jakob Nerup
  • Hvordan laver vi en god demonstration?
    Oplæg Jakob Krogh
  • Socialist på arbejdspladsen, aktiv i fagforeningen – hvorfor og hvordan?
    Oplæg Hans Erik Madsen

17.45-18.30: Opsamling på diskussion om bevægelse og parti

19-24: kongresfest & indsamlingsfest, og måske en nat aktion ...

søndag 26.11.00

10-11.30: Rosa Luxemborg, masse-strejken og revolutioner i vor tid
oplæg af Katrin Schilling fra Linksruck (IS i Tyskland)

Revolutionen i Serbien viste, at selv det mest undertrykkende regime, kan væltes, når arbejderklassen bruger sin kollektive styrke – massestrejken og massedemonstrationer. Den tyske socialist Rosa Luxemborg beskrev allerede for 100 år siden, hvilken dynamik, spontanitet og politisk bevidstgørelse, som kommer til udtryk i massestrejken. For socialister er det afgørende at forstå, at arbejderklassens kampe lige pludselig kan eksplodere. Og at arbejderklassen fortsat er den kraft, som kan smadre kapitalismen.

11.45 -13: Partiopbygning i praksis & arbejdsplan & 2001
(Detaljeret program for IS & ISUs årsmøder følger senere)

13-13.30: frokost

13.30 -15: Afstemning & valg af ledelsen afslutning & Internationale

Tilmelding til kongressen: tlf. 86-193024 eller e-mail: intsoc@socialister.dk

Se også:
SAA 187: ISU vokseværk

Flere artikler fra nr. 187

Flere numre fra 2000

Se flere artikler om emnet:
IS/ISU

Siden er vist 1095 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside