Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 188 – December 2000 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Nyrups racisme skal skjule nedskæringer

Nyrup ynder at bryste sig af, at Danmark er et foregangsland, når det gælder menneskerettigheder, men han og regeringen har indenfor blot den seneste uge vist, at de står for det direkte modsatte.

Nyrup selv har fortsat den kvalmende hetz mod indvandrere generelt og muslimer i særdeleshed. Hans udmeldinger er et tydeligt signal om, at de må indordne sig under den hvide, kristne ‘civilisation’, ellers kan de ikke være her, for ‘vi’ er de bedste og ved bedst.

Hidtil har det ellers været Karen Jespersen og borgmestrene på den københavnske vestegn, der er gået i spidsen med at efterabe Pia Kjærsgårds højreekstreme populisme, men nu følger Nyrup efter.

International kritik

Faktisk er Danmark nu mest kendt for sin umenneskelige og diskriminerende indvandrer- og flygtninge politik. Karen Jespersen stemte i EU imod, at menneskerettighedserklæringen skal være en del af EU's grundlag. Hun har også mødt international kritik for hendes seneste lovstramninger på integrationsområdet, fordi de ligger på kanten af de internationale konventioner.

Konventionerne overtrædes, når flygtninge får afslag på ansøgninger om asyl, som det blev dokumenteret i DR-programmet Rapporten sidst i november.

Her kom det frem, at Flygtningenævnet i flere tilfælde har givet afslag med den begrundelse, at frygten for forfølgelse i hjemlandet var ubegrundet, selvom  f.eks. udenrigsministeriet havde materiale, der tydeligt viste, at de pågældende asylansøgerer ville blive fængslet, tortureret eller myrdet, hvis de blev hjemsendt.

En enkelt nåede at flygte til England, inden han blev sendt tilbage til bødlerne i Algeriet. Den engelske retsinstans, som behandler flygtningesager, gav ham ophold i England, da ‘Danmark ikke er noget sikkert asylland’.

Højrefløjen i Socialdemokratiet tror, at hvis de glammer sammen med Pia Kjærsgård, så kommer de tabte vælgere tilbage.

Nyrup og hans spin-doctors har endnu ikke fattet, at regeringen er så upopulær, fordi den ikke har formået at sikre den grundlæggende velfærd for de mange – f.eks. nok hjemmehjælp, ordentlige skoler og sygehuse osv. Dette har de ikke sikret, selvom Lykketoft og Jelved snakker om opgangstider og om en dansk økonomi, der aldrig har haft det bedre.

Stjal efterløn

Nyrup stjal efterlønnen, han greb ind i storstrejken og forhindrede folk i selv at forbedre deres vilkår.

Regeringen har sænket selskabsskatten, men øget de grønne afgifterne på f.eks. el og vand, noget der rammer børnefamilierne hårdt.

‘Vi må vise, hvilke resultater vi har skaffet danskerne,’ siger Lykketoft, for så vil vælgerne vende tilbage til den socialdemokratiske fold. Men kun Lykketofts egne tal tegner et rosenrødt billede.

Glansbilleder

Ser man i stedet på det sociale Danmarksbillede, som CASA og Social-politisk Forening tegner i ‘Social Årsrapport 2000’, så dukker en helt anden virkelighed op. I 1993 var 73,5% af alle 15-66 årige i arbejde, i dag, 2 Nyrup regeringer senere, er procentdelen den samme. Lykketofts glans-billede beskrives bl.a. sådan i rapporten:

“Således havde vi i 1998 betydeligt flere på efterløn og flere på førtidspension, sygedagpenge og revalidering end i 1994.

‘Miraklet’ har altså bestået i at parkere en stor gruppe borgere permanent uden for arbejdsmarkedet.”

Indvandrerne, som Nyrup & Co. elsker at lægge for had, dem har hans regering ikke hjulpet ind på arbejdsmarkedet, de har stadig en arbejdsløsheds-procent, som ligger langt over gennemsnittet, selvom det begynder at lysne for grupper af de unge.

Med til billedet hører også, at indkomstfordelingen svagt går mod større ulighed, de rige bliver rigere og de fattige fattigere. De rigste 10% af befolkningen sidder i dag med 24,1% af samtlige indkomster, hvor de i 1994 havde 22%. Det skal ses i sammenhæng med, at uligheden i den disponible indkomst er  steget mere markant, især de mange på overførselsindkomster halter bagefter.

Heldigvis er det ved at blive for meget for venstrefløjen i Socialdemokratiet, f.eks. for den tidligere SiD-formand Hardy Hansen og for fagbevægelsen. Hardy Hansen sagde efter euroafstemningen, at nu var det på tide, at Nyrup røg ud, og der kom en ny ledelse i Socialdemokratiet.

Kritik fra LO

LO og flere fagforbund har lagt afstand til såvel Nyrups seneste udtalelser, som til nogle af Karens Jespersen rabbiate forslag om øde øer. De bedste kræfter i Socialdemokratiet og fagbevægelsen ved, at racisme og hetz mod mindre grupper i samfundet aldrig kan være arbejderpolitik, men at det tværtimod  splitter folk og er til arbejdsgivernes fordel.

Det er sammen med disse venstrefløjs-socialdemokrater, vi skal gå op imod racismen, uanset hvem den kommer fra.

Samtidig skal vi argumentere for, at det er muligt af skaffe sig forbedringer, hvis vi kæmper sammen, som f.eks. pædagoger og forældre gjorde i Købehavn her i efteråret.

Skal vi have forbedringer, så er der kun os selv – skoleelever, arbejdere, studenter, arbejdsløse og pensionister – der nedefra kan sikre det. Hverken Nyrup eller Anders Fogh giver os det frivilligt.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 188

Flere numre fra 2000

Siden er vist 1768 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside