Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 189 – Januar 2001 – side 2

Førtidspensionen – udstødningen fortsætter!

Joan Hansen

Der var grin og store smil, da regeringen efter års tov-trækkerier kunne fremlægge reformen af førtidspensionen.

Reformen indeholder da også forbedringer for fremtidens førtids-pensionister, bl.a. afskaffes de tre forskellige pensionstakster til fordel for en takst,  som svarer til dag-pengeniveauet. Samtidig søges retssikkerheden styrket via større krav til fremtidens sagsbehandling.

Bliv på arbejdsmarkedet

Men tilbage står, at reformen cementerer 90’ernes socialpolitiske dagsorden: At ingen mennesker skal modtage passiv forsørgelse, hvis det på den ene eller anden måde kan lade sig gøre, at de fortsætter på arbejdsmarkedet.

Det rummelige arbejdsmarked skal være alternativet til nuværende laveste pensionstakst. Den vil i praksis blive erstattet af flexjobs og vilkårene for disse job, skal fortsat være på et helt andet niveau end de overens-komstmæssige.

Lønnen i flexjob svarer til fagets begyndelsesløn uanset anciennitet og erfaring. Ydelser under ledighed og i forbindelse med efterløn; er kun på 91 procent af de forsikrede lediges.

Andenrangs

Kort sagt udgør flexjobbene et andenrangsarbejdsmarked, hvor til-kæmpede rettigheder fratages men-nesker, som på grund  af sygdom ikke længere kan honorere de stadigt voksende krav til arbejdskraften.

Ideen om det rummelige arbejds-marked er reduceret til en lovgivning om, hvor længe syge mennesker kan forblive på det arbejdsmarked, som bærer hovedansvaret for nedslidning og sygdom.

Vel at mærke uden at forlange, at virksomhederne gør noget ved de sygdomsfremkaldende arbejds-belastninger.

Billedtekst:
Hvis førtidsreformen skal fungere kræver det, at der skaffes mange fleksjobs. Det har dog, indtil nu, vist sig at være svært.

Flere artikler fra nr. 189

Flere numre fra 2001

Se flere artikler af forfatter:
Joan Hansen

Siden er vist 1382 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside