Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 190 – Februar 2001 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Opbyg Attac nu!

En ny antiglobaliserings- og antikapitalistisk bevægelse er ved at tage form.

En bevægelse, som er kendetegnet ved en fantastisk dynamik, optimisme og samling af forskellige kræfter og bevægelser, som kæmper mod alle former for undertrykkelse og udbytning.

ATTAC bevægelsen er i dag et af de mest opmuntrende udtryk for, at noget er i gære – at det politiske klima er i færd med at ændre sig. ATTAC sprang oprindeligt ud af det ideologiske skift, som opstod med massestrejkerne i Frankrig mod de omfattende nedskæringer, den borgerlige regering forsøgte at gennemføre i 1995.

Strejkebevægelsen, der startede i Frankrig og som siden har bredt sig til større og større dele af Europa, har betydet, at tilliden til, at kamp nytter, er vendt tilbage.

Internationalisme

Det er de globale spørgsmål, der for alvor har sat skub i bevægelsen. ATTAC tiltrækker dem, som vil slås for reformer – globalt og nationalt. ATTAC er i bund og grund internationalistisk, og sigter mod at møde den globale kapitalismes hærgen med global modstand.

Samtidig har dannelsen af ATTAC udfyldt et skrigende behov hos mange, som ønsker enhed og fælles handling, men som i dag har mistet tiltroen til de etablerede partier og føler sig politisk “hjemløse”. Herhjemme er denne situation blandt andet udtrykt ved “flugten fra Socialdemokratiet” og nej’et ved ØMU afstemningen den 28. september.

ATTAC, der blev startet i Frankrig i 1998, er nu ved at brede sig til adskillige lande på flere kontinenter. Det sker netop fordi viljen til aktiv kamp for forbedringer vokser. ATTAC er især kendt for sit hovedkrav om at indføre Tobin-skatten, dvs. en 0,1%’s beskatning på alle valutatransaktioner.

Men ATTAC er meget mere end det. F.eks. var ATTAC i Frankrig meget aktive i mobiliseringen op til EU-topmødet i Nice, hvor hovedparolen var “For et socialt Europa”.

ATTAC blander sig i den daglige klassekamp i Frankrig, som kører i et noget højere gear end herhjemme. På gymnasier og universiteter er der ATTAC-grupper, som igennem debatmøder og aktiviteter forbinder den globale kamp mod den uhæmmede kapitalisme med den konkrete kamp mod nedskæringer og mod racismen.

Skillelinje

Dannelsen af ATTAC i Danmark vil betyde en afgørende styrkelse af modstanden mod global kapitalisme og dens udtryk her i landet i form af arbejdsløshed, nedskæringer og miljøødelæggelse.

ATTAC rummer samtidig muligheden for, at vi kan nedbryde nogle af de gamle modsætninger mellem forskellige politiske bevægelser og partier, og den afstand som findes mellem f.eks. fagbevægelsens, miljøbevægelsens og studenterbevægelsens kamp.

I den hidtidige debat om ATTAC har EU fyldt meget, men heldigvis skærer ATTAC i praksis igennem spørgsmålet om EU. Og det er vigtigt, fordi skillelinjen mellem tilhængere og modstandere af EU ikke er den reelle og afgørende skillelinje i dagens klassekamp. Det er derimod skellet mellem dem der vil slås for mere velfærd og dem, som fastholder markedsøkonomien.

ATTAC vender EU spørgsmålet på hovedet og siger: Hvad vil vi kæmpe for i Europa? Hvad er det for et Europa vi vil have?

Ikke et “Kapitalens Europa” men et “Arbejdernes Europa”.

Vi vil kæmpe for velfærd – for mennesker over profit. Og det uanset om det foregår i eller udenfor EU og uanset, om man er tilhænger eller modstander af EU.

Gøteborg – Nordens Seattle

ATTAC skal være et forum for fælles aktion, handling og debat. ATTAC er en græsrodsbevægelse, og sådan skal det være. ATTAC's basis skal være lokalgrupper og individuelt medlemsskab.

Partier, fagforeninger, studenterorganisationer, miljøbevægelser mv. kan bakke ATTAC op, men beslutningerne om, hvad ATTAC skal arbejde med og mene må tages af bevægelsens græsrødder. Vi må i gang med at opbygge lokale ATTAC grupper i byerne, på landets universiteter og uddannelsessteder og i fagbevægelsen.

Vi må flette lokalgruppers arbejde sammen i kampagner, som kan sætte en anden politisk dagsorden. En af disse opgaver må helt konkret være at indgå i mobiliseringen op til EU-topmødet i Gøteborg d. 14-16. juni under den fælles parole, som Gøteborg-initiativet har opstillet: For et socialt Europa!

En sådan kampagne på et enhedsgrundlag kan mobilisere tusinder af aktivister og vil, hvis det lykkes, blive et enormt skridt fremad for den antikapitalistiske bevægelse.

Derfor vil ISU gå aktivt ind i at opbygge ATTAC – og vi vil opfordre alle læsere af Socialistisk Arbejderavis til at gøre det samme.

 

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 190

Flere numre fra 2001

Se flere artikler om emnet:
Attac

Siden er vist 1829 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside