Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 190 – Februar 2001 – side 7

Marxisme i hverdagen

Udliciteringer skal sikre profitten

Alexander Lassithiotakis

For nylig opsagde ISS sin kontrakt med Ålborg kommune. Det var for billigt, kvaliteten blev for dårlig til at ISS ville lægge navn til.

Eller sådan lød forklaringen, reelt handler det om, at ISS (fusioneret med Jydsk Rengøring) nu sidder på så store dele af rengøringsmarkedet, at de nærmest har monopol på de store udliciteringsopgaver, og derfor vil de nu sætte priserne op. Og det bliver nogle helt andre og højere, end dem de har udkonkurreret andre firmaer på.

Dermed cementerede udviklingen endnu en gang hvad socialister altid har sagt: udliciteringer sikrer hverken effektivitet eller lave omkostninger.

Udliciteringer blev moderne efter krisen i 70’erne. De neoliberale teoretikere kritiserede den offentlige sektor for at være for dyr og for ineffektiv, de mente, at løsningen på problemerne var at udlicitere og privatisere så meget som muligt og lade markedsøkonomiens konkurrence slå igennem.

Op gennem 80’erne og specielt 90’erne slog de neoliberale ideer for alvor igennem, ikke kun hos de borgerlige men også langt ind i Socialdemokratiets og SF's rækker.

Udlicitering betyder, at man sætter de ellers offentlige opgaver i udbud, og det firma, der billigst kan udføre opgaven får den.

Ideen er, at konkurrencen blandt de private firmaer vil sikre lave omkostninger og større effektivitet. Når de gamle arbejderpartier udlicitere retfærdiggøre de det med, at der er tale om specielle “røde udliciteringer,” og at det offentlige desuden, i modsætning til ved privatiseringer, beholder det overordnede ansvar.

Profitten skal hjem

Denne udvikling passer erhvervslivet fint: De private firmaer er på grund af konkurrencen tvunget til konstant at skabe mere og mere profit, de har derfor hårdt brug for at overtage det offentliges arbejde og få nye områder, hvor de kan hente profitter hjem.

For i en verden, hvor kapitalismen har spredt sig til selv de mindste afkroge må virksomhederne hente profitten indadtil.

Erfaringer gennemhuller imidlertid de liberales argumenter. Konkurrencen tvinger ganske rigtig de private firmaer til at byde så lavt som muligt, men konsekvensen bliver, at de ansatte skal løbe meget stærkere, samtidig med at de ofte på sigt må gå ned i løn.

Og som vi har set det med ISS, så underbyder de private firmaer bevidst for at få monopol, for derefter igen at hæve omkostningerne til det reelle niveau. Således bliver omkostningerne på langt sigt sjældent billigere, tværtimod.

Det koster

Samfundsforsker Jørgen Christiansen fra CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse) finder heller ikke meget fidus i udliciteringens økonomiske fordele.

Der skal laves udbudsmateriale – det koster;
der skal laves kortlægning af arbejdet – det koster;
der skal laves fratrædelses ordninger for de tidligere ansatte som ikke kommer med over (i Ålborg var det 110 ansatte) – det koster;
der skal holdes skarp kontrol med at arbejdet bliver udført som aftalt – det koster.

Desuden bliver de nedslidte rengøringsarbejdere syge, skal på sygehuset eller er så ødelagte, at de skal på førtidspension eller anden overførselsindkomst, og det koster også. Som Jørgen Christiansen siger til Information d. 7-1: “Så måske har en kommune i første omgang sparet et par millioner, men på længere sigt vil det samfundsøkonomisk kunne mærkes.”

Af så mange grunde vokser modstanden mod udlicitering i arbejderklassen. Sidste år blev Velfærdsinitiativet oprettet efter norsk forbillede og kæmper imod privatiseringer og udliciteringer. Flere fagforeninger har nu erklæret, at de er klart imod enhver form for udlicitering. Dette gælder bl.a. BUPL og PLS, der nu er gået aktivt ind i kampen mod forringelser.

Kombinationen af dårlige erfaringer og øget klassekamp presser socialdemokraterne. I Nyrups nytårstale indrømmede han, at udliciteringer ikke altid kunne betale sig, og at de blev betalt af de ansattes helbred.

 

Flere artikler i serien Marxisme i hverdagen

Flere artikler fra nr. 190

Flere numre fra 2001

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 1574 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside