Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 193 – Juni 2001 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Alle til Gøteborg – Stop George Bush – Stop EU-topmødet

Selv om du ikke er inviteret til magtelitens topmøde i Gøteborg den 15-16.juni skal du alligevel møde op – og demonstrere.

Europa og verdens fremtid står på spil, når den europæiske magtelite mødes i Gøteborg.

Situationens alvor sættes i relief af, at verdens farligste mand, Georg Bush, også deltager.

Bush's tilstedeværelse er ingen tilfældighed. USA vil både demonstrere enheden i den vestlige magtalliance og markere, at EU skal tage hensyn til USA's interesser – dvs. til at de store amerikanske sel-skaber kan tjene penge også i Europa.

Alene Bush’s tilstedeværelse er grund nok til at du skal til Gøteborg og demonstrere. Det første han gjorde som præsident var at takke pænt for olieselskabernes støtte under valgkampen ved at sige, at USA ikke længere vil følge Kyoto-aftalen om at reducere drivhusgasserne. Og som om forureningen ikke var nok til at ødelægge kloden, så har Bush samtidig lanceret et nyt Star Wars-projekt, som vil føre til et nyt våben kapløb.

De europæiske topledere er misundelige på Bush og amerikansk kapitalisme.

De vil også have et militær, som kan rykke ud og sikre europæisk kapital og indflydelse, og de vil også have sænket velfærden for det store flertal, så profitten kan øges.

Systemskifte

De vil have et systemskifte. Velfærden skal ikke længere være en ret alle har, uanset pengepung. Pensioner, sygehuse, ældrepleje, uddannelse, infrastrukturen osv. – alt skal overtages af private firmaer og baseres på brugerbetaling. Som en del af deres grådighed efter mere magt og profit står EU's udvidelse østover. De store europæiske selskaber vil have tilgang til et større marked og billig arbejdskraft.

Magtelitens salg af Europa og resten af verden kan stoppes. Siden demonstrationen i Seattle i 1999 mod WTOs topmøde er kritikken af de multinationale selskabers markedsgørelse af verden øget. I Prag, i Nice og nu sidst i Québec viste den antikapitalistiske bevægelse sin styrke. Og som den foreløbige rosin i pølseenden har Verdens-banken aflyst sit topmøde i juni Barcelona.

På trods af planer om at "trække på tusinder af urobetjente og midlertidigt suspendere personers fri bevægelighed indenfor Europas Shengen zone" (Guardian), var det ikke tilstrækkelig garanti for magteliten til, at de følte, at det var sikkert nok at afholde mødet.

En fantastisk sejr for den internationale bevægelse mod kapitalistisk globalisering. Det er første gang, det er lykkedes totalt at stoppe en af den globale kapitalismes hovedinstitutioner.

Denne sejr og succes skal følges op i Gøteborg på mindst to måder. Alliancen mellem studenter og især unge arbejdere fra Seattle og sidst i Québec må videreføres i Gøteborg.

Arbejdere og aktivister

En alliance som fik navnet “teamster-turtles alliancen” efter at fagforeningsaktivister og miljøaktivister udklædt som havskilpadder gik arm i arm i Seattle mod deres fælles fjende: De frie markedskræfters hærgen af miljø, arbejdsforhold og velfærd.

Samtidig skal traditionen fra Seattle, Prag, Nice og Québec – som aflysningen af Verdensbankens topmøde i Barcelona var et resultat af – fastholdes i Gøteborg.

Topmødets åbning fredag morgen den 15.juni skal blive mødt af en massedemonstration, hvis budskab om et socialt Europa skal runge ind over konferencecentret.

Selvom de også i Gøteborg vil beskytte sig bag pigtråd og politikæder skal vi forsøge at stoppe deres møde. Dialog nytter ikke. Det eneste de frygter er masseaktioner. Medierne vil gøre deres til at finde knuste ruder og stenkastende unge – fremfor at vise billeder fra de store massedemonstrationer.

Lederen af fransk Attac, Bernard Cassen, har helt ret, når han siger, at hvis nogen i frustation tyr til vold, må man spørge: Hvad er det for et system, som skaber denne vrede og frustation?

Bredt grundlag

Endelig er det vigtigt at holde fast i, at Gøteborgprotesterne ikke først og fremmest er en protest-bevægelse baseret snævert på Nej til EU-bevægelsen.

Det er derimod en bevægelse, der med afsæt i Attac-bevægelsens “hverken for eller imod EU holdning”, mobiliserer mod den politik, som EU fører.

Og i et bredere perspektiv er demonstrationen i Gøteborg en del af den internationale bevægelse mod kapitalistisk globalisering. For den politik som EU-toppen ønsker at gennemføre er den samme politik, som føres i resten af verden, nemlig nyliberalisme baseret på profit før mennesker og en markedsgørelse uafhængig af demokratisk kontrol.
Som socialister er vi imod EU og imod, at nye lande skal optages, fordi det er en kapitalistisk unionen, som styrker den kapitalistiske globalisering og dens institutioner. Men i Gøteborg vil vi skabe den størst mulige styrke ud fra en bred modstand mod den konkrete politik, der bliver ført.

Gøteborg skal placeres på kortet som nok et sted hvor verdens topledere ikke kan mødes i fred. Det er opgaven for alle kritikere af magteliten og de multinationale selskabers globalisering.

Attac’ere, antikapitalister, miljøaktivister, fagforeningsmedlemmer, socialister og andet godtfolk må til Gøteborg og slås for et socialt Europa – og en verden hvor mennesker kommer før penge. Gør Gøteborg til Skandinaviens Seattle. En anden verden er mulig. Vi ses i Gøteborg 14-17. juni.

Mobiliseringen i hele Norden til EU-topmødet og Bush’s besøg er i fuld gang. Men også fra resten af Europa kommer der nu meldinger om, at der mobiliseres.

I Gøteborg bliver der afholdt møder på skoler og universitetet. Nye aktivister melder sig, og bybilledet præges nu af plakater, der opfordrer til at deltage i demonstrationerne. På byens arbejdspladser bliver der også delt løbesedler ud. Men toppen i svensk fagbevægelse har desværre sagt fra overfor demonstrationerne. De mener ikke, der er nogen grund til at demonstrere mod den politik, EU står for. På trods heraf er der en lang række fagforeninger og arbejdspladser, som deltager – også fra Norge og Danmark.

Attac i Sverige, Norge, Finland og Danmark mobiliserer også for fuld kraft.

København

Afgang torsdag 14.6 kl.10 fra DGI-byen (Tietgensgade)
og afgang fredag 15.6 kl. 16 fra DGI-byen (Tietgensgade) Hjemkomst: Vi arbejder på en bus hjem lørdag og en søndag
Kontakt: 29864774 – e-mail: attac-gteborg-demons@groupcare.dk

Århus

Afgang torsdag 14.6 kl. 16.00, Musikhuset. Hjemme i Århus lørdag aften.
Vi forsøger at lave endnu en busafgang fredag eftermiddag. Hjemkomst lørdag aften
Kontakt: 2620 8703 – e-mail: attac_gbg_aarhus@hotmail.com

Ålborg

Afgang torsdag 14.6, kl. 17.30 Banegården – hjemme lørdag aften
Kontakt: e-mail: her200879@hotmail.com

Odense

Fællestransport til København/Århus: Kontakt 25364375/27280284
e-mail: info@ATTACFYN.dk

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 193

Flere numre fra 2001

Siden er vist 2055 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside