Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 195 – August 2001 – side 6

Kommentar

En redningsbåd til Jordens klima

Pernille Rasmussen

Jordens klima er truet, og konsekvenserne er særlig foruroligende for udviklingslandene. Oversvømmelser og orkaner, der især rammer lande i Syd er forsmagen på, hvad vi kan forvente, hvis ikke industrilandene holder op med at afbrænde olie og kul i de nuværende store mængder.

Mens G8 landenes topfolk mødtes i Genova i juli måned, mødtes verdens klimaforhandlere og miljøministre i Bonn i Tyskland. Målet med mødet var at blive enige om spillereglerne for, hvordan landene skal opfylde de reduktionsmål for drivhusgasser, der blev fastlagt i Kyoto protokollen.

USA havde længe før mødet i Bonn meldt ud, at de ikke var indstillede på at holde, hvad de havde lovet, og inden mødet så det ud til at Japan ville følge USA's eksempel og løbe fra aftalen. Hvis der skulle være noget håb om en international klimaaftale, var det nødvendigt, at de europæiske lande holdt fast og ikke gav køb på den aftale, landene havde lavet i Kyoto.

Men det holder ingen vegne, hvis vi overlader forhandlingerne alene til topfolk i elfenbenstårne. Det er nødvendigt, at vi også på gaderne gør opmærksom på, at klimaforhandlinger er vigtige, og at vi er nogen, der holder øje med, hvad de laver inde i konferencepaladserne.

Derfor havde Friends of the Earth arrangeret en demonstration i Bonn.

Og derfor tog vi en gruppe aktivister fra miljøbevægelsen NOAH af sted til Bonn.

Sammen med 2000 demonstranter byggede vi en redningsbåd, der var omkring 30 meter lang, 6 meter bred og stak mindst 4 meter op i vejret. Skibet blev bygget af brædder med beskeder til klimaforhandlerne fra demonstranter. Den farvestrålende redningsbåd blev sat på hjul og trukket af aktivister gennem Bonns gader. Båden blev parkeret foran konferencestedet, hvor den blev stående under resten af klimaforhandlingerne som et monument for vores krav om ægte og effektive handlingsplaner mod klimaændringerne.

Protest is a right – violence is wrong

Selv om vores demonstration i Bonn var fredelig var volden tæt på. Vi havde i flere dage hørt rapporter fra volden i Genova, og politiopbudet til vores relativt lille demonstration var stort. Det var vigtigt for os at bevare demonstrationen fredelig, fordi vi i NOAH mener, at den vold vi har oplevet på gaden ved de seneste store demonstrationer er meningsløs.

I Friends of the Earth havde vi diskuteret meget, hvad vi kunne gøre for at undgå voldelige konfrontationer. En af de ting, der kom af diskussionerne var badges med teksten: Protest is a right – violence is wrong. De blev uddelt til alle i demonstrationen.

Vi ønsker, at folk på fredelig vis kan bruge deres ret til at protestere mod magthavernes fejlbeslutninger. Det er en nødvendig del af fremtidens demokratiske udvikling. Protest er en ret – og en nødvendighed – vold er ikke løsningen. Det er både politiets og demonstranternes ansvar. Redningsbådsaktion i Bonn var en positiv, kreativ og forhåbentlig effektiv måde at demonstrere på.

Pernille Rasmussen er aktivist i NOAH

Flere artikler fra nr. 195

Flere numre fra 2001

Se flere artikler af forfatter:
Pernille Rasmussen

Siden er vist 1453 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside