Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 196 – September 2001 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Kun aktiv kamp kan stoppe privatiseringer og udliciteringer

Den aktive modstand mod privatiseringer og udliciteringer vokser på verdensplan, og med den planlagte GATS-aftale inden for WTO, vil modstanden blive vigtigere end nogensinde.

GATS-aftalen, der har som formål at liberalisere hele service-markedet (f.eks. vand- og elforsyning, sundhed, omsorg, uddannelse etc.), vil åbne op for massiv privatisering og benhård konkurrence med fatale følger for ethvert niveau af demokrati og velfærd.

GATS-aftalen vil sikre de multinationale virksomheders magt på globalt plan, og vores muligheder for at presse vores politiske magthavere til at bremse liberaliseringstoget vil blive sat flere skridt tilbage.

Både i den internationale antiglobaliseringsbevægelse – og i de lokale kampe herhjemme – står modstanden mod privatisering og udlicitering centralt. I 1998 blev vandforsyningen i en af de større byer i Bolivia privatiseret efter krav fra Verdensbanken.

Den multinationale virksomhed Bechtel, fik monopol på tjenesten, og så straks muligheden for at score noget hurtig profit.

Kamp om vandet

Vandpriserne blevet hævet, så store dele af befolkningen måtte bruge en større del af deres indkomst på vand end på mad. Det gik endda så vidt, at Bechtel forbød indsamling af regnvand!

Protesterne mod privatiseringsprojektet voksede, og blandt protestaktionerne var faktisk at sætte tanke op til indsamling af regnvand!

Gennem massive og omfattende demonstrationer og protester, tvang den bolivianske befolkning regeringen til at tilbagekalde privatiseringen.

Og dette er blot ét internationalt eksempel på, at kamp mod privatisering er lykkedes.

Også i Danmark er modstand mod udlicitering og privatisering vokset frem. Der har i løbet af de seneste år været en lang række strejker mod planlagte udliciteringer, eller konsekvenserne af det samme, især indenfor rengøring, offentlig transport og børnepasning.

Senest har de ansatte ved en ISS-drevet børnehave i Assens nedlagt arbejdet i protest mod dårlige forhold.

De mange eksempler på, at øget liberalisering af service-sektoren ikke fører til øget effektivitet gør også, at modstanden vokser. At Aalborg kommune her i foråret ligefrem opsagde aftalen med ISS, er et af de tydeligste eksempler på, at det jo tværtimod ender med forringet kvalitet og højere udgifter, når offentlige tjenester lægges ud til profit.

Venstre i defensiven

Selv privatiserings-liderlige politikere som Venstres næstformand Lars Løkke Rasmussen har store problemer med at forsvare liberaliseringens goder.

I en debat på DR1 den 2. september, var hans eneste forklaring på de mange dårlige erfaringer, at der ikke er udliciteret nok!

Vi kan altså godt presse politikerne til at standse udliciterings- og privatiserings-planer, og, som i Bolivia og i Aalborg, kan vi presse dem til at "af-privatisere" områder.

Midlet er at kæmpe kollektivt, gennem strejker, demonstrationer og protester. Der er grænser for, hvor megen modstand de politiske ledere kan holde til i iveren for at gennem-trumfe erhvervslivets interesser, når de samtidig vil blive ved med at klynge sig til magten.

Med GATS-aftalen får de multinationale virksomheder et redskab til at gå udenom de politiske beslutninger og gennemføre privatiseringerne med WTO's regelsæt i hånden. Bliver GATS-aftalen gen-nemført, er det ethvert WTO-land pålagt at åbne hele service-området for fri konkurrence.

Enhver “unødvendig” regulation af markedet, såsom lokale miljøbestemmelser, hensyn til samfundets svage grupper, arbejderrettigheder etc, anses for at være en barriere for den uhæmmede konkurrence og kan derfor indstævnes for WTO's domstol.

På den måde kan politikerne “vaske deres hænder”, mens miljø, velfærd og arbejderrettigheder udraderes. Med GATS vil det i praksis være umuligt for en regering at “afprivatisere” et område.

Aktiv kamp er afgørende

Dette viser, at en bred, global og hårdtslående kamp mod GATS-aftalen er afgørende for at forhindre magthaverne i at rasere vores verden endnu mere end de i forvejen er i gang med. Kampen mod GATS skal organiseres globalt, men vi skal udkæmpe den lokalt.

I Danmark er ISS den mest fremtrædende multinationale virksomhed indenfor serviceområdet. ISS har allerede i dag en lang række nederlag i tasken. Strejkende arbejdere, utilfredse udbydere, protesterende brugere og større medieskandaler.

Enhver sejr over ISS’ profitmageri på børne-pasning, rengøring og ældreomsorg i Danmark, vil gøre det sværere for vore lokale magthaverne at gennemtrumfe GATS-aftalen.

Vinder vi kampen mod GATS, har vi taget et stort skridt fremad i kampen for en anden verden, hvor mennesker kommer før profit.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 196

Flere numre fra 2001

Siden er vist 1783 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside