Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 198 – November 2001 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Kampen mod krigen vigtigst

Efter den 11.september og med den efterfølgende krig mod Afghanistan har den danske regering gjort sig til halehæng til USA’s politik og interesser.

SAA artikel 19807

Angrebet den 11. september var et angreb på amerikansk kapitalisme og amerikansk politik på globalt plan, fordi den skaber sult, fattigdom, undertrykkelse og borgerkrige. Og det gør den ikke alene i Mellemøsten men også i Asien, Afrika og Latinamerika.

Angrebet var ikke et angreb på Vesten, selvom det bliver fremstillet på den måde, for at få os til at bakke op om USA's bombardement af Afghanistan. Det er civile, der bliver ramt af bomberne. Og det er civile, der sulter og bliver sendt på flugt fra deres sønderbombede hjem.

Nyrup og Co. vil have, at vi skal synes, det er retfærdigt. Men vi mener, det er statsterrorisme.

I ly af 11. sept.

Nyrup og flertallet af folketingspolitikerne presser på for at tilsidesætte retssikkerhed, lave stramninger over for muslimer og sikre dansk krigsdeltagelse.

Beslutningen om at sende korvetten Niels Juel til Middelhavet, skal ikke kun hjælpe USA, men også bruges som murbrækker for at få ophævet det danske forsvarsforbehold i EU.

Det skal også gøre det lettere at sikre dansk krigsdeltagelse i fremtiden. Lige nu behandles en fortrolig henvendelse fra USA om yderligere dansk krigs-bidrag. Forsvarsminister Jan Trøjborg har også brugt krigen til at lufte holdninger om, at NATO skal spille en større rolle på verdensplan.

Det er vigtigt at gøre op med krigshysteriet og få stoppet krigen og dansk krigsdeltagelse.

SF har solgt ud

Det er derfor positivt, at SF efterhånden begynder at stille spørgsmålstegn ved bombardementerne. Hidtil har Enhedslisten været det enste parti i Folketinget, der har argumenteret imod dansk krigsdeltagelse.

Det er beskæmmende, at SF er med i det sammenrend af partier, der har godkendt at sende fem danske officerer til krigs-hovedkvarteret i USA.

Det har i første omgang mest symbolværdi, såvel i USA som her, men på et senere tidspunkt kan det være vigtigt, hvis danske soldater skal deltage direkte i aktioner.

Krig et angreb på os

For os som socialister er antikrigsarbejdet det vigtigste i øjeblikket.

Krig er det grovest tænkelige angreb på arbejderklassen. Vores velfærd skæres på bekostning af militærudgifter og enorme profitter til militærindustrien.

Nationalismen pustes op og får soldater fra arbejderklassen til at slås mod hinanden for at forsvare de multinationales og kapitalens interesser.

Selvom krigsmodstanden i Danmark ikke i øjeblikket er så stor som i resten af Europa, er det positivt, at der allerede nu er aktive antikrigs-komiteer i en halv snes byer. Det er demonstrationer, offentlige møder og diskussion på gaden, der for alvor kan rykke stemningen i dag.

Skinger hetz

Krigen mod terrorisme bruges også af Nyrup, Pia Kjærsgaard og Venstre til at hetze indvandrerne – især muslimer.

De forsøger at skabe et billede af, at det er ind-vandrernes måde at leve på, som forhindrer dem i at få arbejde, mens det i virkeligheden er intolerance og racisme, som gør, at mange arbejdsgivere ikke vil ansætte dem.

Nyrup og Fogh ønsker, inspireret af Pia Kjærsgaard at skabe det billede, at det er indvandrernes brug af det sociale system, der gør, at de ikke kan skabe en ordentlig velfærd.

Men problemet er reelt, at Nyrup selv har lagt en bombe under velfærden ved at fjerne formueskatten, nedsætter selskabs-skatten fra 50 til 30% og begrænse beskatningen af Mærsks enorme fortjenester på at hente olie op fra Nordsøen.

Hetzen mod “de anderledes” skal bruges til at skabe en illusion om, at vi andre har noget til fælles. Målet er at tilsløre uligheder og klasseskel.

Det sker, samtidig med at en årsrapport fra CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) dokumenterer, at den sociale forskel er blevet større og større gennem de seneste ti år.

Nyrup bruger også kampen mod terrorismen til at angribe den politiske frihed og give mere magt til efterretningstjenesterne.

Noget de har brug for i takt med at kritikken mod det etablerede system vokser og bliver mere synlig i f.eks. ATTAC, ved flere radikale strejker og gym-nasieelevernes aktioner.

Lidt forskel

Det kan være svært at se forskel på Nyrups og Karen Jespersens Socialdemokrati og de borgerlige partier.

Alligevel vil vi hellere have en socialdemokratisk regering, fordi den vil være meget mere følsom over for pres og aktioner nedefra.

Vi så for eksempel, at Nyrup og Lykketoft forsøgte at tage nogle af ATTACs krav til sig, bl.a. Tobin-skatten, fordi deres kerne-vælgere er med i ATTAC og i strejkerne.

Selvom den reelle magt ligger i de store virksomheders direktørlokaler, hvor afgørelser træffes om hvem der skal fyres og hvor der skal investeres osv., så er det ikke ligegyldigt, hvem der sidder i folketinget og by- og amtsråd. De har trods alt mulighed for at sikre lidt bedre forhold på sygehusene, de kan stoppe udlicitering og sikre en bedre boligpolitik.

Men ønsker man reelle forbedringer på disse områder, kræver det et stærkt pres nedefra.

Socialdemokraternes mere kritiske holdning overfor udlicitering hænger tæt sammen med de kampe mod udlicitering, som bus-chauffører, rengøringspersonale og andre har gennemført siden Ri-Bus-strejken i 1995.

Derfor er det en helt forkert strategi af SF, når de rykker til højre og f.eks. stemmer for krig for at få en ministerpost.

Den bedste vej til at få indflydelse på et ordentligt politisk grundlag er ved at styrke kampen på arbejdspladserne, i antikrigsarbejdet, i ATTAC osv.

Stem nej til krig

Kampen mod krigen og for en bedre velfærd er det afgørende spørgsmål i dag og der er Enhedslisten desværre det eneste parti, der konsekvent har været imod krigen og som har forsøgt at forholde sig kritisk til USA’s politik, og samtidig kræve bedre velfærd uden udlicitering.

Desværre prioriterer Enhedslisten det parlamentariske arbejde i stedet for at satse på at opbygge kampen nedefra.

Alligevel er det vigtigt at at få markante krigsmodstandere i Folketinget og markante modstandere af privatisering i by- og amtsråd.

Derfor anbefaler vi folk at stemme på Enhedslisten. Men først og fremmest til at deltage aktivt i kampen mod krigen og for bedre velfærd.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 198

Flere numre fra 2001

Siden er vist 3059 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside