Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 198 – November 2001 – side 4

Verden i økonomisk uføre

Mikkel Birk Jespersen

Indtjeningen i de 500 største amerikanske virksomheder er faldet med 22% i forhold til sidste år ved samme tid. Og i oktober voksede arbejdsløsheden med 415.000, det største spring i 21 år.

Med varslinger om fyringere af yderligere hundredetusinder af arbejdere indenfor alle dele af industrien, er krisen i amerikansk økonomi ikke længere til at skjule. Krisen har været på vej i de seneste år, hvor kun stor statslig udpumpning af penge har forhindret, at krisen har sat sig igennem tidligere.

Det er langt fra kun USA, der er ramt af den økonomiske krise. Nu lyder alarmklokkerne også fra Tyskland, hvor arbejdsløsheden ventes at komme op på over fire mio. i løbet af vinteren.

Tyskland er ikke alene Danmarks vigtigste eksport-marked, det er også den vigtigste økonomi i Europa overhovedet. Så økonomisk krise i Europa er sandsynlig, hvilket også kan ses med faldende vækstrater i alle lande.

Kommer den tyske økonomi i problemer, så vil krisen for alvor kunne mærkes i Danmark, der endnu ikke har været så hårdt ramt. Antallet af job-annoncer er dog faldet med en fjerdedel det sidste halve år, indenfor IT-sektoren med hele 70%.

Øgede sociale skel

I den netop udkomne årsrapport fra CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) dokumenteres det f.eks., at den reelle arbejdsløshed er dobbelt så stor som regerignens tal siger, og dermed er på godt 9%. Nye statistiske registreringer tilslører de reelle tal. Så yderligere fyringer som allerede er blevet varslet indenfor industrien samt turist og rejse-branchen, vil forværre situ-ationen og skubbe til krisen.

Den internationale økonomiske krise er skabt af den internationale kapitalisme. Allerede i 1997-98 faldt de syd-østasiatiske ‘mirakeløkonomier’ sammen som følge af over-produktion og valutaspekulanternes pludselige flugt, da de mistede tilliden til økonomierne. Den amerikanske økonomi blev holdt i gang af et stigende pres på arbejderne, hvis forbrug baserede sig på lån, men nu er denne bobbel bristet.

I EU lykkedes det ikke magthaverne at presse arbejderne til at arbejde mere for den samme løn, som det er sket i USA. Væksten har holdt sig på et mindre, men mere stabilt leje, men med tilbageslagene i den tyske økonomi ser det ikke ud til, at Europa undgår at blive revet med ned af krisen.

Endnu værre ser det ud i Argentina, der er på randen af fallit. Landet har en gæld på 132 mia. dollars, arbejdsløsheden er steget til over 16% og en tredjedel af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Præsident de la Rúa opfordrer argentinerne til at tage et ‘patriotisk ansvar’, hvilket vil sige, at de skal betale prisen for den krise, kapitalismen har skabt.

Argentina har i de seneste ti år i samarbejde med IMF gennemført nyliberalismens hovedkrav om privatiseringer og nedskæringer i den offentlige sektor. Det har gjort Argentina ekstremt sårbar overfor den internationale markedsøkonomis luner, og det er altså gået galt nu.

Flere artikler fra nr. 198

Flere numre fra 2001

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Birk Jespersen

Siden er vist 2979 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside