Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 200 – Januar 2002 – side 2

“Terrorpakken” vil ramme uskyldige

Frontalangreb på vores retssikkerhed

Anders Schou

I Danmark – som i resten af verden – bruger statsapparatet  den 11. september til at sikre sig mere magt. Terrorpakken indeholder mange lovændringer, som politiet ikke blot kan bruge, hvis terrorismen en dag skulle komme til Danmark.

Her og nu kan de bruges mod folk, der er mistænkt for almindelig kriminalitet, men også mod demonstrerende topmøde-aktivister eller arbejdere, der organiserer en ulovlig fysisk blokade af en virksomhed.

Politikerne har tidligere  været tøvende overfor at gennemføre flere af ændringerne, fordi offentligheden var for kritisk. Derfor skal den folkelige forargelse over angrebet på World Trade Center bruges nu.

Men en lang række juridiske eksperter er bekymrede over terrorpakken, som de mener truer retssikkerheden.

Har intet med terror at gøre

Formanden for advokatrådet, Jan Stokholm, er blandt de kritiske:

“Problemet er, at en masse af de ting, som er i terrorpakken, intet har med  terror at gøre. Det er ting, som længe har stået på politiets ønskeseddel,” siger han til Politiken.

John Stokholm nævner som eksempel, at blot én dommerkendelse fremover giver politiet mulighed for lave flere hemmelige ransagninger hos folk.

Lektor i procesret ved Københavns Universitet, Jakob Lund Poulsen, siger til Ritzau, at forslaget “åbner en ladeport for, at politiet bare kan gå på fisketur”.

Han kritiserer også, at politiet i fremtiden uden dommerkendelse kan kræve dokumenter udleveret fra tredjemand – det vil sige uskyldige personer, som ikke er mistænkt for noget som helst.

Her er justitsministeriets begrundelse, at politiet i en sag skal kunne få fat på luftfartsselskabers passagerlister.

“Men lovændringen vil i princippet give politiet mulighed for at bruge den udvidede beføjelse i alle mulige andre situationer,” siger Jakob Lund Poulsen.

Terrorpakken vil også åbne op for, at anklage-myndigheden kan bruge anonyme vidner i en retssag, og det er Vagn Greve, professor i Strafferet ved Københavns Universitet stærkt utilfreds med:

“Tiltalte har ingen mulighed for at påpege svagheder i vidneforklaringen eller sige, at han altså er uvenner med vidnet, og det måske er derfor, vidneforklaringen lyder, som den gør. Konsekvensen bliver at uskyldige kan blive dømt, og det er jeg sikker på vil ske,” siger han til Jyllands Posten.

Kriminaliserer solidaritet

Terrorpakken vil også kriminalisere solidaritetsarbejde med oprørs- og befrielsesbevægelser. Pakken definerer nemlig en lang række handlinger, som terror, hvis formål er at “tilføje et lands eller en international organisations politiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade”. Og pakken gør det ulovligt at støtte den slags aktiviteter økonomisk.

Advokatrådet kritiserer i sit høringssvar definitionen på terror, fordi den “således vil omfatte handlinger, som man fra dansk side hidtil har bedømt som udtryk for en persons legitime udøvelse af modstand mod et diktatorisk og undertrykkende styre”.

Endelig skal folk fremover straffes med fængsel i op til  to år, hvis de jubler over terrorhandlinger. Her bliver definitionen på terror helt sikkert politisk.

Justitsminister Lene Espersen har åbent erklæret, at indvandrerdrengene, som jublede efter angrebet på USA, ville kunne straffes efter paragraffen.

Men ingen kan tro på, at folk bliver straffet, hvis de jubler over USA’s bombninger i Afghanistan, som har kostet endnu flere mennesker livet.

Terrorpakken viser, at for magthaverne har 11. september ikke været en tragisk begivenhed, men en kærkommen anledning til gennemføre en række lovændringer, som de i mange tilfælde ønskede i forvejen.

Billedtekst:
Terrorpakken vil give udvidede beføjelser til politiet. Det vil ramme os der kæmper for en bedre verden.

Flere artikler fra nr. 200

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Anders Schou

Siden er vist 1619 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside