Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 200 – Januar 2002 – side 3

Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti

De ældres, de syges og de svages fjende

Hans Verner Klausen

Højrepopulismen i form af Dansk Folkeparti (DF), stikker nu sin ulækre snude langt frem i dansk politik. En smagløs politisk cocktail har givet Pia og co. stemmer. Den er rystet sammen af lige dele hetz mod “ikke-danskere”, oppisket frygt for vold og kriminalitet, og et forsvar for “danskheden” og “den lille mand”.

DF lovede, under valgkampen, at forsvare velfærden. Det er dog ikke det der står i partiets principprogram fra 1997. I følge dette vil partiet fjerne barrierer for kapitalkræfternes frie spil, privatisere og udlicitere så meget som muligt, beskære understøttelsen, fjerne offentlige tilskud til f.eks. boliger og børnepasning, skære kraftigt i overførsels-indkomsterne og give skattelettelser, især til de rige.

De vil sænke den samlede indkomstskat til 30%, fjene selskabsskatten og ejendomsskatten, fjerne arveafgiften og stryge realrenteafgiften.

Princippet om højere skat for høje indkomster, samt skat på jord og ejendom skal fjernes, mens skat på kapitalgevinster skal lettes kraftigt.

Det er en politik som i stor stil vil forværre forholdene for mange af de mennesker der bakker op om partiet. DF mener, at de tabte indtægter som følge af de mange skattelettelser bl.a. skal opvejes ved at staten ikke længere skal betale for daginstitutioner og arbejdsløshedsdagpenge.

Privatiseringer

På ældreområdet har partiet formået at profilere sig som de ældres forsvarer, partiet der vil sikre dem hjemmehjælp, ordentlig omsorg på sygehusene.

Selv om de siger at de går ind for statslig styring af sundheds-væsenet er de også varme tilhængere af privathospitaler. Det vil ikke løse problemerne på sundhedsområdet, men føre til mere skævhed i behandlingen da det vil blive markedet og ens pengepung som vil blive styrende.

Problemerne på sygehus-området blev skabt, da de borgerlige sidst sad på regeringsmagten i 80’erne under Schlüter, hvor de skar ned på uddannelsen af læger og sygeplejersker, dengang bakket op af Fremskridtspartiet, ledet af Pia Kjærsgaard.

At se DF som et alternativ til den tidligere Nyrup-regerings borgerlige politik er forkert. De er velfærdssamfundets og den lille mands fjende nummer 1.

Partiet bruger alle populismens rådne triks for at få opbakning, ved at gribe fat i en begrundet utilfredshed med dårlig velfærd, og præsentere 'nemme forklaringer', udpege flygtninge og indvandrere som syndebukke, og dermed dække over den politik partiet i virkeligheden står for.

Kamp kan stoppe DF

Forklaringen på DF’s succes skal også findes i manglen af en venstrefløj som vil gå i offensiven mod racismen, og stille et reelt alternativ op, der peger på hvordan vi kan kæmpe for bedre velfærd.

Overalt hvor arbejdere gør modstand, har populistiske partier svigtende opbakning, for der oplever folk et reelt alternativ ved selv at kæmpe for bedre veldfærd – og for en bedre verden.

Flere artikler fra nr. 200

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Dansk Folkeparti

Se flere artikler af forfatter:
Hans Verner Klausen

Siden er vist 2494 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside