Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 200 – Januar 2002 – side 13

Jubilæumstillæg nr. 200

Avisen er et redskab i kampen for en bedre verden

Jakob L. Krogh

Anders Fogh har sat sig på statsministertaburetten med sparekniven i højre hånd og en ubeskadiget udgave af hans bog “Fra socialstat til minimalstat” i venstre. Det vil bl.a. gå ud over den offentlige transport, indvandrere, miljøet og uddannelsesområdet.

SAA artikel 20042

Nedskæringerne vil skabe utilfredshed i de grupper der bliver ramt. Hvis denne utilfredshed skal omsættes i aktiv modstand – demonstrationer eller strejker der kan forsvare vores velfærd – er det nødvendigt, at de angrebne grupper selv går i aktion. Det kan vi som socialister ikke gøre for dem.

Men vi kan inspirere til modstand ved at rapportere fra andre, der aktionerer og komme med ideer til, hvordan vi stopper nedskæringerne og organiserer kampene. Derfor bringer Socialistisk Arbejderavis reportager fra de store demonstrationer i Bruxelles for et socialt Europa og mod krigen, reportager fra strejkende pædagoger på Fyn og fra oprøret i Argentina.

Socialister kan også styrke de kampe, der er i gang, ved at give bud på hvordan de kan vindes ud fra historiske eksempler. F.eks. bragte Socialistisk Arbejderavis en artikel om modstanden mod Vietnam-krigen, lige efter USA startede krigen i Afghanistan. Dette var vigtigt for at viderebringe erfaringer til opbygningen af en slagkraftig bevægelse mod USA’s beskidte krig i Afghanistan – og Danmarks opbakning.

På den måde giver Socialistisk Arbejderavis ideer og inspiration til de kampe der foregår. Det er den ene grund til, at alle der vil opbygge en modstand mod Foghs liberalisme, krigen eller andre af de urimeligheder denne syge verden påfører os, skal læse og sælge Socialistisk Arbejderavis.

Aktivt netværk

Den anden grund er, at gennem salget af avisen til kollegaer, klassekammerater og venner knyttes et netværk af personer, der støtter kampen for en bedre verden – personer der også kan mobiliseres til at deltage aktivt i denne kamp. Når vi står på gaden og sælger avisen, bliver vi et synligt alternativ for dem, der ønsker at verden skal være uden ulighed, krig, racisme og fattigdom.

Derudover vil alle, der har set dig sælge Socialistisk Arbejderavis, vide hvem de skal gå til, hvis de vil være med til at skabe en bedre verden eller bare vil diskutere politik med en socialist.

Det er ikke fordi, vi er specielt geniale i IS/ISU, at vi allerede fra starten har haft en avis, der kombinerer de tre elementer – politiske principper, erfaringer fra andre kampe og et socialistisk alternativ til den kapitalistiske verden.

Det skyldes udelukkende, at vi har lært af andre revolutionære gennem historien, og set på hvorfor og hvordan det er lykkedes dem at lede og styrke revolutioner. Under den borgerlige franske revolution lavede den franske revolutionær Marat avisen “L’Ami du Peuple” (”Folkevennen”) . Marat havde ikke nogen organisation bag sig, men alligevel lykkedes det ham at lave en avis, der fik stor indflydelse på den franske revolution.

Men det var den russiske revolutionær Lenin og Bolsjevikpartiet, der udviklede sammenhængen mellem en avis, der argumenterer mod kapitalismen og opbygningen af en organisation, der kan sikre en socialistisk revolution.

Lenin betragtede avisen som partiets stillads. Han argumenterede for, at det ikke var nok, at dem der læste avisen blev overbevist af dens argumenter og blev medlemmer, men at avisen var central i at opbygge et netværk af arbejdere, der brugte avisen. Der blev f.eks. organiseret indsamlinger på større fabrikker, og allerede året efter at bolsjevikkerne begynde at udgive avisen “Pravda” (“Sandheden”) modtog de 2181 beløb fra indsamlingsgrupper. Gennemsnitligt indsamlede grupperne ca. en ugeløn.

Disse indsamlingsgrupper var centrale for, at Bolsjevikpartiet kunne vokse til et masseparti, der i 1917 kunne lede den socialistiske revolution. Det skete til trods for, at Pravda blev forbudt da 1. verdenskrig brød ud i 1914.

Mobilisering til kamp

Kampen for at udgive Pravda var en enorm styrkelse i opbygningen af Bolsjevikpartiet, og da netværket af avis-læsere, sælgere og sympatisører var bundet sammen af det Lenin kaldte partiets stillads, var det nemmere for partiet at vokse og mobilisere til kamp.

Lignende erfaringer ser vi hos IS’ søsterorganisation i England, SWP. Her har avisen udgjort det stillads, der har styrket partiets vækst i opgangstider, og holdt organisationen oppe i nedgangstider. På samme måde er Socialistisk Arbejderavis central for opbygningen af ISU i Danmark.

Derfor opfordrer vi alle, både medlemmer og ikke medlemmer til at sælge og læse Socialistisk Arbejderavis. Avisen er den eneste konsekvente anti-racistiske, anti-imperialistiske og anti-liberalistiske avis, der samtidig opfordrer til aktiv kamp for en bedre verden. Udgivelsen af Socialistisk Arbejderavis nr. 200 er en begivenhed, der er værd at fejre!

Se også:
SAA 200: Jubilæumstillæg nr. 200: Kæmp for en bedre verden

Flere artikler fra nr. 200

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Den revolutionære avis

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 2748 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside