Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 201 – Februar 2002 – side 2

EU-forbehold

Enhedslisten: Farlig udmelding

Poul Erik Kristensen

Keld Albrechtsens forslag om, at to af de danske forbehold skal genforhandles viser, at han i alt for mange år har levet af at diskutere politik på de bonede gulve. Han mangler åbenbart svar, når han diskuterer med Mogens Lykketoft og Anders Fogh.

Der er grundlæggende to problemer i Albrechtsens udmelding.

For det første har han en helt forkert opfattelse af internationale samarbejds-organisationer som EU og FN.

Under kapitalismen er det statens opgave at varetage og forsvare magthavernes interesser. Det er magthaverne, der fastsætter de økonomiske rammer i samfundet, og statens rolle er at forsvare disse interesser ved hjælp af politi og militær. Det er også staten, der skal sørge for at børn og unge bliver uddannet til at udføre de jobs, som magthaverne ønsker udført.

De riges redskab

Når disse nationale magthavere samarbejder i internationale organi-sationer, gør de det kun, fordi det er med til at styrke eller stadfæste deres magt.

Således er det også i EU.

EU er de riges redskab mod de fattige. Både de fattige i Europa – men især de fattige i den tredje verden.

Det andet store problem i Albrechtsens argumentation er, at han totalt har opgivet troen på, at arbejdere, studerende og andre kan stoppe de overgreb, som i øjeblikket hagler ned over flygtninge og indvandrere.

Albrechtsen tror, man kan stoppe nogle at den borgerlige regerings angreb ved at lade EU opstille nogle minimumsregler for, hvordan man skal behandle asylansøgere.

Men EU kan ikke løse de problemer, som arbejdere, studerende, pensionister og flygtninge i Danmark har.

Kun en massiv protest kan stoppe overgrebene.

Kampånden tilbage

Og mange begivenheder inden for de seneste måneder viser, at kampånden er ved at vende tilbage. Den internationale stemning, som man har oplevet i Seattle, Genova og Gøteborg er ved at slå stærke rødder i Danmark.

Albrechtsen burde i stedet kigge den vej, når han skal finde argumenter, i stedet for at ty til illusioner om EU.

Det er enormt positivt, at store dele af Enhedslistens medlemmer har taget afstand fra Keld Albrechtsen. I hovedbestyrelsen har man besluttet at irettesætte Albrechtsen, og man må håbe, at et klart flertal på Enhedslistens årsmøde får fortalt Keld Albrechtsen – og andre på centrale poster i partiet – at deres pensionstid nærmer sig.

Flere artikler fra nr. 201

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten
EU/EF

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1692 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside