Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 201 – Februar 2002 – side 8

Alex Callinicos: “Against the Third Way”

Blairism: Den slagne vej

Ole Andersen

I sin første nytårstale til befolkningen erklærede statsminister Anders Fogh Rasmussen, at klassekampen var død, og at de kollektive ideologiers århundrede var afsluttet.

Men også de europæiske socialdemokratier har lagt luft til en socialistisk og kollektiv tankegang.

Blair, Schröder og Nyrup bekender sig mere eller mindre åbenlys til den såkaldte ‘tredje vej’. Teorien om den tredje vej analyserer Alex Callinicos i en ny bog, ‘Against the Third Way’. Teorien om den tredje vej er en konsekvens af Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud omkring 1990. Sammenbruddet for de østeuropæiske lande rev tæppet væk under mange socialdemokratiske partier, der også byggede på en stor offentlig sektor. Skulle regeringsmagten vindes tilbage, var det ifølge en ny generation af socialdemokratiske ledere nødvendigt at modernisere og skabe et nyt socialdemokrati (f.eks. det britiske New Labour).

Globalisering

Et af hovedelementerne i den tredje vej er globaliseringen. Virksomhederne flytter hen, hvor det er mest at tjene. Det begrænser de enkelte landes økonomiske politik. Derfor er den tredje vejs riddere utrættelige forkæmpere for internationale organisationer som EU, NATO, WTO, IMF osv. til at varetage fællesskabets interesser. Disse organisationers bedrifter kendes kun alt for godt i form af rendyrket nyliberalistisk politik til gavn for borgerskabet.

En vigtig del af den tredje vej bygger på særlige værdier og moralbegreber. Kernen er “community” (fællesskab), lighed i værdighed, frihed (ikke i økonomisk forstand) og pligter før rettigheder. Resultatet af det sidste ses tydeligt i Karen Jespersens sociallovgivning fra 1994.

Den politik Blair, Schröder, Nyrup Rasmussen fører og førte under dække af en såkaldt tredje vej er i praksis ikke andet end den socialdemokratiske fortsættelse af den økonomiske politik, Reagan, Thatcher og andre borgerlige førte i 1980'erne. Den tredje vej står for fortsatte liberaliseringer, privatiseringer og mere ulighed i samfundet. Den tredje vej er ikke noget alternativ til nyliberalismen, men en fortsættelse af denne.

Op til folketingsvalget var Anders Fogh Rasmussen flere gange i England for at studere Blairs tredje vej.

Og I Socialdemokratiet har valgnederlaget fået partitoppen til at dreje partiet endnu mere til højre.

March mod højre

Siden Poul Nyrup Rasmussen i 1992 vandt  formandsfighten mod Svend Auken, har han og Lykketoft m.fl. konsekvent drejet partiet til højre, til et midterparti.

Men det er ikke nok. At dømme på de seneste udtalelser, er Nyrups løsning en yderligere modernisering, i stil med Blairs New Labour og den tredje vej. Men løsningen ligger ikke til højre. Hvis Socialdemokratiet igen skal spille en afgørende rolle, skal dets troværdighed som arbejdernes parti genoprettes. Hvad bød Nyrup Rasmussen arbejderklassen, udover floskler om moralens årti og angrebet på efterlønnen. Socialdemokratiet skal være et alternativ til de borgerliges nyliberalisme. Derfor skal venstrefløjen i Socialdemokratiet på banen. Men den venstrefløj er desværre ret fraværende i øjeblikket.

Der må være nogle derude i partiforeningerne eller i fagforeningerne, der er imod engelsk syge. Historien viser, at en stærk og aktiv revolutionær venstrefløj kan være med til at presse Socialdemokratiet til venstre. Socialister kan være med til at styrke venstrefløjen i Socialdemokratiet ved at diskutere med dem og trække dem med i det anti-kapitalistiske arbejde og mobiliseringen til EU-topmødet i København.

Et Socialdemokrati med en mere venstreorienteret profil kan være med til at sætte en anden dagsorden og således åbne scenen for en langt større og stærkere anti-kapitalistisk bevægelse i arbejderklassen.

Det drejer sig om at bryde med kapitalisme, ikke at ligge under for den.

Alex Callinicos’ bog “Against the Third Way” er en god analyse af denne slagne tredje vej. Bogen kan købes i IS-forlaget til 170,- kr.

Flere artikler fra nr. 201

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Nyliberalisme

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1118 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside