Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 201 – Februar 2002 – side 8

Nekrolog

Pierre Bourdieu: En guldgrube af argumenter mod liberalismen

Jakob L. Krogh

Den franske sociolog og samfundskritiker Pierre Bourdieu døde den 23. januar, 71 år gammel.

Siden de store strejker i den offentlige sektor i Frankrig i ‘95 har Bourdieu fået et større publikum,  både fordi det stemningsskifte strejkerne medførte øgede interessen for hans ideer, og fordi han begyndte at blande sig mere i samfundsdebatten. Det gør han på glimrende vis i sin nyeste bog, ‘Modild’, der er lille og letlæst, og samtidig kommer omkring de emner, som Bourdieu har valgt at argumentere for.

Der er tre hovedpunkter i bogen. Som det første argumenterer Bourdieu for dannelsen af en fornyet fagbevægelse, der bygger på internationalisme. En  bevægelse, der bryder med den midtersøgende kurs, der sætter social konsensus over alt andet i en sådan grad, at fagforbundene aktivt tilskyndes til at påtage sig ansvaret for en politik, der skal få de dominerede til at acceptere deres egen underordnede position.

Thatcherisme

Som det andet søger Bourdieu et opgør med den herskende økonomiske og sociale teori, der gennemtvinger løntilbageholdenhed, indskrænker borgernes sociale rettigheder og undertrykker protestbevægelser. Bourdieu kalder det “en Thatcherisme, som, for at kunne sælge billetter, helt kynisk og bevidst bruger den socialistiske ide”.

Som det tredje argumenterer Bourdieu for opbygningen af kritiske netværk af grupper og intellektuelle i et intellektuelt kollektiv. Netværk, der skal agere som modvægt til en økonomisk videnskab, der bygger på en handlingsfilosofi og individualisme, der ikke kan operere med andre faktorer end bevidst planlagte handlinger hos enkeltstående individer med henblik på individuelle og egoistiske mål. En modvægt til det system, hvor en kollektiv handling reduceres til ophobninger af enkeltstående individuelle handling.

Habitus

Derudover forsøgte Bourdieu i sit arbejde at overvinde det, han opfattede som den uproduktive modsætning mellem den liberale individualisme, der gør individets handlinger til altafgørende – og den strukturalisme, der reducerer menneskelige handlinger til noget, der er blevet påtvunget mennesket af samfundets strukturer og processer. For at kunne gøre det, introducerede han begrebet habitus.

Han argumenterede for, at de krav den sociale struktur stiller til den enkelte bliver indbygget i adfærdsmønstre og i folks ukritiske antagelser af, hvad der er muligt. Derved begrænses deres muligheder for en reel selvstændig handling. Et af de vigtige elementer i samfundsstrukturen, der er med til at fastholde den sociale struktur er, ifølge Bourdieu, det han kalder kulturel og uddannelsesmæssig  kapital – evnen til at håndtere symboler, der er inkluderet i middelklassens levevis, computere og et akademisk sprog, der gør det lettere at få en god uddannelse og et godt job.

Bourdieu har i sit lange liv været en intellektuel kraft på venstrefløjen og har skrevet meget, der er værd at læse.

Flere artikler fra nr. 201

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Pierre Bourdieu

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 2449 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside