Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 20 – Juni 1986 – side 10

RS sagde nej!

Peter Wedel

Den 24.-25. maj holdt IS landsmøde i København. Det overordnede emne var et muligt arbejderflertal i folketinget, efter næste valg.

I et oplæg om arbejderflertallet påpegede Hans Jørgen Vad, at et arbejderflertal vil være dømt til fiasko. Eksempler fra Portugal, Frankrig og Chile viser, at arbejderflertallet ikke kan gennemføre blivende forandringer gennem parlamentet.

Staten vil være loyal overfor borgerskabet, og selvom en arbejderregering forsøger at ændre på grundlæggende forhold i samfundet, vil forsøgene blive saboteret af arbejdsgiverne. Senere vil borgerskabet – ligesom i Chile skaffe sig af med arbejderregeringen. Et arbejderflertal er derfor ikke nogen genvej til socialismen, men stikker blår i øjnene på arbejderklassen.

RS enig

Denne opfattelse delte Leif Mikkelsen fra Socialistisk Arbejderparti (SAP) ikke. Han, og Jacob Nerup fra Revolutionære Socialister (RS), var inviteret til debat om emnet “Arbejderregering og/eller arbejdermagt?” Det blev under debatten hurtigt klart, at der er et skel mellem SAP på den ene side og RS-IS på den anden. Mens SAP ønsker at stille krav til en kommende arbejderregering – dog uden forventning om, at disse vil blive indfriet, så anser IS og RS det som deres opgave at slå fast, at parlamentet aldrig kan regere på tværs af kapitalens interesser.

IS forudser, at hvis VS indgår i et parlamentarisk flertal, vil VS, ligesom SF, blive trukket til højre. I forbindelse med den efterfølgende desillusion og forvikrring, vil der opstå et tomrum på venstrefløjen. Så vil det være afgørende, at der findes en klar revolutionær modpol. Fundamentet for en sådan pol kunne udgøres af RS og IS i fællesskab.

RS afviste imidlertid et forslag om et fælles landsmøde på deres kongres samme week-end. For at vi kan stå styrket, når vi skal argumentere for, at det i dag er nødvendigt at opbygge et revolutionært parti, skal RS og IS samles i een organisation hurtigst muligt. Derfor skal vi selvfølgelig stadig argumentere for fælles diskussioner mellem RS og IS – fx. på en OK-konference i efteråret.

Flere artikler fra nr. 20

Flere numre fra 1986

Se flere artikler om emnet:
IS/ISU

Se flere artikler af forfatter:
Peter Wedel

Siden er vist 1426 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside