Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 202 – Marts 2002 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Opbyg et alternativ til nyliberalismen!

De borgerlige vil et nyliberalistisk systemskifte. De vil have mere konkurrence, mere markedsgørelse, mere egoisme og mere eliteorientering.

Demo Genoa 2001

Arbejdere og studerende dannede fælles front under demonstrationerne mod G8-topmødet i Genoa sidste år, og er nu en magtfuld opposition til den italienske borgerlige regering

I konkret politik betyder det højere fartgrænser og flere trafikdræbte; Lomborg som miljøets beskytter; ingen Fri Ungdomsuddannelse med kun den “sorte” skole og elitesatsning; nedskæring i under-visningsministeriet på 22% over de kommende år; apartheid overfor indvandrere og flygtninge; ny løn med fedterøvstillæg og leder-satsning, og ikke at forglemme – snakken om mere velfærd er ren valgflæsk.

På den internationale arena bakker Fogh Rasmussen og de borgerlige 110 pct. op bag Bush og Blairs nye verdensorden – “kampen mod slyngelstaterne og terrorismen”.

“Krigen mod terror” er det banner, som skal bane vejen for en økono-misk verdensorden, hvor de multina-tionale selskabers dominans og profitinteresser skal sikres – fra Argentina til Mellemøsten, fra Europa til Asien.

De borgerlige vil modellere EU ud fra samme verdensorden – med USA som forbillede. Målet er at sætte alt til salg – at privatisere hele samfundet. Med slogans som “kasseeftersyn”, “modernisering” og “valgfrihed”, angribes den nuværende velfærdsmodel. Børnepasning, uddannelse, vand, el, transport, sundhed, ældreforsorg, pensioner osv. skal sættes på private hænder. Dørene åbnes på vid gab for at de multinationale selskaber kan hente nye profitter.

I vildrede

Socialdemokratiet er totalt handlingslammet og splittet. Selvransagelsen i partiet er i gang. Men ingen tør starte en åben debat om, hvorfor valget blev en katastrofe. Ingen tør sige højt, at Socialdemokratiets egen nedskæringspolitik og fremmedhad, banede vejen for VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Men blandt mange menige socialdemokrater – især inden for fagbevægelsen – er stemningen en blanding af selvransagelse, åbenhed og lettelse.

Lettelse fordi de ikke længere skal forsvare en politik, de er uenige i, og som føres af deres eget parti. Åbenhed fordi de erkender, at Socialdemokratiet og fagbevægelsen ikke har opstillet et alternativ til nyliberalismen. Og selvransagelse fordi den gamle politik og den gamle måde at sikre sig indflydelse og resultater på ikke dur overfor en borgerlig regering.

Mange begynder at erkende, at vejen til indflydelse og forandring ikke går over det parlamentariske arbejde. De borgerlige kører solo. Socialdemokratiet er sat ud af spillet. Og de steder hvor de ikke er – nemlig i amter og kommuner – er det stadig svært at skelne dem fra de borgerlige. Det giver stof til eftertanke. Det stiller spørgsmålet: vil og kan Socialdemokratiet administrere kapitalismen anderledes end Fogh og Co?

Venstrefløjen

For den parlamentariske venstrefløj – SF og Enhedslisten – var valget også en ordentlig lussing. For begge partier gælder, at de ikke benhårdt satser på at slå rødder i studenter- og fagbevægelsen og den nye antikapitalistiske bevægelse, selv om det netop er her at håbet om forandring ligger.

Elev- og studenterbevægelsen er for alvor i færd med at bryde med 15 års politik forskrækkelse og fravær af samfundsengagement. Det første skridt blev taget under NU ER DET NOK-bevægelsen i 1999, og nu er en bred studenter- og elevbevægelse ved at vokse frem af modstanden mod regeringens politik.

Også i fagbevægelsen er der nye toner og initiativer. Tillidsmandsnetværk opstår og rasler med sablen. Og fagbevægelsen er en del af at samle alle der er imod den borgerlige regering til modstand. Samtidig med at den antikapitalistiske bevægelse – fra Porto Allegre til Barcelona – giver optimisme, og tro på at en anden verden er mulig.

Opgaven for alle der vil en anden verden – for alle der vil stoppe nyliberalismen – er aktionsfællesskab og diskussion.

Opgaven er at forene kampen mod den borgerlige regerings nyliberalisme med kampen for en anden verden. Tænk globalt – handel lokalt. Situationen skriger på forandring, diskussion og handling.

De borgerlige ved at situationen er sprængfarlig. Deres “oprustning” til det forestående EU-topmøde i København i december i år viser, at de også har læst på lektien fra de tidligere topmøder. De har ikke folket med sig i hverdagen, på arbejdspladserne, i studenterbevægelsen. Deres rene nyliberalisme kan ikke sælges. Derfor forsøger de at skræmme og stemple alle, som ønsker en mere retfærdig og social verden, som terrorister. Argumenter bliver afløst af hetz, undertrykkelse og vold.

Vores styrke er, at vi er de mange – de er de få. Vores opgave er at følge i sporene på den antikapitalistiske bevægelse i Italien og Spanien. Her er en ny venstrefløj under opbygning. En ny venstrefløj som forener kampen mod nyliberalismen med kampen for en bedre verden.

Modstand

Men skal det lykkes at skabe et samfund, som baserer sig på velfærd og demokrati, kræver det organiseret modstand. Det kræver at den nye bevægelse samles i en fælles kamp – på trods af forskelle.

ISU forsøger at gøre en forskel. I elev- og studenterbevægelsen, i fagbevægelsen og i den nye antikapitalistiske bevægelse. Men 500 medlemmer af ISU gør ingen ende på Fogh, nyliberalismen og kapitalismens barberi.

Men i fælleskab – gennem enhed, diskussion og handling – kan de tusindvis af vrede arbejdere, studenter og aktivister fra den antikapitalistiske bevægelse opbygge et alternativ til kapitalismen.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 202

Flere numre fra 2002

Siden er vist 2464 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside