Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 202 – Marts 2002 – side 3

Apartheid-politik

Ole Andersen

Kort før udløbet af regeringens første 100 dage præsenterede integrationsminister Bertel Haarder og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen endnu en borgerlig svinestreg, regeringens integrationspakke.

Bertel Haarder

Regeringens integrationspakke er en del af hetzen og diskriminationen over for flygtninge og indvandrere.

Også i integrationspakken viser regeringen sit asociale og nyliberalistiske fjæs usminket frem. Når det flossede ind-pakningspapir fjernes, hvad er det så den sagesløse modtager får?

Regeringen har regnet sig frem til at hvis indvandrerne skal have den samme beskæftigelsesgrad som de indfødte danskere, skal 60.000 indvandrere i arbejde. Det er på den baggrund, at regeringen har sammenflækket integrations-pakken af gammelkendt liberalistisk beskæftigelsespolitik, f.eks. benyttet i den liberale mønsterkommune, Farum.

Billig arbejdskraft

Flygtninge og indvandrere skal kunne komme i praktik i virksomhederne i to til 52 uger, alt i mens de modtager dagpenge eller mere sandsynlig bistandshjælp. Der skal også være mulighed for at ansatte disse mennesker på mindstelønnen (knap 85 kr.), eller lærlingeløn i helt op til et år. Og det selv om lønnen på virksomheden normalt er højere.

En gave til kapitalisterne; billig arbejdskraft øger profitten. Samtidig vil flygtning og indvandrere fungere som løntrykkere. Arbejdsgiverne vil hellere ansætte dem, der skal have mindre i løn pga. løntilskuddene end en arbejder til overenskomstmæssig løn.

Der bliver skabt et apartheidsystem på arbejdsmarkedet og indfødte danske arbejdere vil føle sig truet af de nye, hvilket sår spire til fremmedhad og racisme. Det vil desuden blive brugt til at også andre grupper skal omfattes af lavere løn pga. sociale forhold mv. Når arbejderne er splittede står de svagere i kampen mod arbejdsgiverne.

Sprog

Sproget skal læres på virksomheden eller på aftenskolen (hvor der skal spares). Sprog-undervisning på arbejdspladsen lyder meget fint, men vil hurtigt glide i baggrunden. Det vigtigste er jo “at de er i arbejde”. Og hvem skal betale undervisningen? Hvis virksomhederne skal betale, reducerer det profitten og dermed lysten til at lave undervisningen.

Af andet indhold i “diskriminationspakken” kan nævnes nedskæringer i modersmåls-undervisning og økonomiske sanktioner mod forældre hvis børn pjækker fra skole.

Socialdemokratiet støtter 90% af indholdet, men er imod den særlige lave løn.

Dansk Folkeparti er også imod løn-delen. Dette er en illustration af deres populistiske politik om at være den “lille mands” beskytter, og er dybt hyklerisk, fordi partiet samtidig konstant blæser til fremmedhadet.

Reel integration kræver et samfund, hvor ALLE får mulighed for at deltage i arbejdslivet og den demokratiske proces. Et sådant samfundet kræver et brud med kapitalismen.

Flere artikler fra nr. 202

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 2424 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside