Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 203 – Maj 2002 – side 10

Konference i Paris

Nej til privatisering – stop GATS

Den 12. april samledes ca. 50 aktivister i Paris til en konference om WTO's privatiseringsaftale – GATS.

Deltagerne var fra adskillige europæiske Attac-grupper og andre sociale, tredjeverdens- og miljøorganisationer. Også studieorganisationernes internationale bevægelse “Education not for sale” var repræsenteret. Fra Danmark var fem reparæsentanter taget af sted – fra Attac og Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

På dagsordenen stod diskussionen af og udveksling af information om hvordan de forskellige europæiske landes regeringer forsøger at gennem-trumfe GATS-aftalen.

GATS (General Agreement on Trade in Services) er betegnelsen for et aftalesæt som er under opsejling i Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Aftalesættet går grundlæggende ud på, at alle områder i den offentlige sektor skal åbnes op for privatiseringer. En gennemtrumfning af GATS vil betyde, at alle lande der tilslutter sig forpligtiger sig til at fjerne alle barrierer for liberaliseringer – og privatiseringerne skal ikke kunne rulles tilbage.

Det vil betyde, at de store multi-nationale virksomheder skal kon-kurrere om at score størst mulig profit på områder som børnepasning, uddannelser, hospitaler, ældrepleje, vandforsyning etc. GATS vil være katastrofal for almindelige menneskers velfærd og levevilkår verden over. Modstanden mod GATS vokser, og i bevægelser som Attac vil kampen mod GATS stå højt på dagsordenen i den kommende tid.

Socialistisk Arbejderavis har talt med Lisbeth Smidt Jespersen, der som Attac’er deltog i konferencen: “Vi vil arbejde samlet om at styrke modstanden mod GATS, og samle nationale og internationale GATS-grupper.”

På konferencen blev de umiddelbart næste internationale begivenheder for GATS-modstanden udpindet: protester den 28. maj i Bruxelles i forbindelse med topmødet i EU-institutionen European Service Forum, hvor der skal diskuteres liberalisering af service-sektoren. Dernæst planlægges der protester i forbindelse med EU-topmødet i Sevilla den 21.-26. juni. En udtalelse fra konferencen vil blive offentliggjort sidst i april.

Der eksisterer efterhånden en række lokale GATS-grupper i Attac-Danmark, og der vil blive opstartet en landsdækkende kampagne mod GATS. Det første møde afholdes den 24. april. For yderligere information kontakt din lokale Attac-afdeling, eller ring til ISU: tlf.nr: 86 19 30 24.

Billedtekst:
Modstanden mod privatisering er ikke ny, men med en international GATS-aftale vil privatiseringer blive langt mere omfattende.

Flere artikler fra nr. 203

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Den globaliseringskritiske bevægelse

Siden er vist 1665 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside