Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 203 – Maj 2002 – side 10

Enhedslistens landsmøde

Aktivitet mod nyliberalismen

Ida H. Jakobsen

Enhedslisten afholdt deres årlige landsmøde d. 12.-14. april. Blandt de vigtigste punkter på dagsordenen var kampen mod den borgerlige regering og diskussion af partiets EU-politik.

Der var lagt godt i ovnen til EU-diskussionen, efter at EU-politisk ordfører, Keld Albrechtsen, tidligere på året turede frem med sin ‘nye linie’ i partiets EU-politik.

Her forslog han en ophævning af to af de danske forbehold – forsvarsforbeholdet og det retslige forbehold. Begrundelsen var, at dette ville åbne muligheden for at udsende fredsbevarende styrker i EU-regi, samt at en åbning for EU’s fælles flygtningepolitik ville kunne bruges som middel til at bløde den danske flygtningepolitik op.

Albrechtsens udspil bygger enten på en slet skjult højredrejning i partiets top, eller en rigtig gang illusioner til EU-apparatets evne og vilje til at være redskab for humanitær politik. I alle tilfælde var Albrechtsens udspil et klart brud med Enhedslistens EU-politik, og den politiske diskussion på landsmødet kulminerede da også i en afstemning om forslaget, hvor blot 4 stemte for.

Partiet har desuden lavet en samlet udtalelse om kampen mod den borgerlige regering hidtil – og hvad der skal gøres fremover. Her nævnes alt fra de offentligt ansattes kamp for ordentlige løn- og arbejdsforhold og modstanden mod deltidsloven, til finanslovsforhandlingerne til efteråret.

Det bemærkelsesværdige – og sørgelige – er, at aktiviteterne i forbindelse med Danmarks EU-formandsskabsperiode ikke er nævnt i den samlede udtalelse.

Men en stor del af Enhedslistens medlemmer har allerede nu vist, at de vil handle aktivt i organiseringen af København 2002, og i den handlingsplan der blev vedtaget, prioriteres da også arbejdet med København 2002.

Skal vi for alvor opbygge modstand mod regeringen kræves det, at modstanden løftes udenfor parla-mentets gange – ud på gaderne, skolerne og arbejdspladserne. Og hvad kan vel være mere truende for regeringen, end en massiv demonstration i forbindelse med EU-topmødet i december – hvor vi fører den internationale kamp mod nyliberalismen til Danmark.

Flere artikler fra nr. 203

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten

Se flere artikler af forfatter:
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 1693 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside