Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 203 – Maj 2002 – side 11

Attac-årsmøde 2002

Nu skal Attac på banen!

Jakob Nerup

Attacs landsmøde d. 7. april besluttede at sætte alle kræfter ind på at give kritikken af den skæve globale udvikling stærke udtryk under det danske EU-formandskab i efteråret.

Med skarpt fokus på de multinationales magt og den nyliberalistiske dagsorden vil Attac gennem aktivisme, demonstrationer og modtopmøder sætte en anden dagsorden sammen med alle de andre græsrødder fra fagbevægelsen, miljøorganisationerne og uddannelsesstederne.

Konkret vil Attac deltage omkring ASEM-topmødet d. 22.-24. september, hvor statsledere fra Asien og EU mødes i København for at lade sig påvirke af de multinationales dagsorden. Attac er gået sammen med andre NGO’ere om et modtopmøde og en demonstration.

EU-topmødet d. 12.-13. december vil blive mødt med en antiracistisk demonstration, en kæmpedemonstration og mangfoldige aktiviteter, samt adskillige møder og seminarer.

København 2002

Der var stor enighed om, at vi for alvor skal sætte os store mål og tilvejebringe forudsætningerne for at den globale bevægelse, som vi har set den i Genua, Barcelona og Rom også kommer til udfoldelse i Danmark.

Et af de vigtigste redskaber er at samle den mangfoldighed, som der er  blandt græsrødderne og bruge den som en styrke. Derfor er Attac en aktiv deltager i at opbygge “NGO-Forum stop volden København 2002”, som er en paraply for alle græsrødder fra SID, Noah, Stop Unionen, IS, Attac m.fl. Ligeledes er Attac gået med i “Initiativet for et andet Europa”, som er en politisk platform med afsæt i Enhedslisten, SFU, Globale Rødder m.fl.

Allerede nu har en række lokale Attac-grupper, bl.a. på Fyn og i Ålborg dannet sociale forums. Disse skal samle den lokale mangfoldighed og i særlig grad være et afsæt for at få den organiserede arbejderklasse og de studerende med i aktiviteterne.

Lokalt fokus

De lokale Attac-grupper kan være primus motor i mobiliseringen og den lokale samling, men med relativt få medlemmer og en svag aktivistisk tradition kan det ikke gøres uden at få andre store netværk som den lokale fagbevægelse og uddannelsesinstitutioner involveret.

Endnu har Attac et gennembrud til gode i Danmark, og langt hen ad vejen skyldes det, at venstrefløjen i form af Enhedslisten og SF har forhindret det. Dels ved at modarbejde at Attac skal sætte en større og bredere dagsorden f.eks. ved at tage del i antikrigsarbejdet og mobiliseringen mod den nyliberalistiske regering. Dels ved at prioritere egne aktiviteter og politiske opgaver langt højere end den fælles opgave i at udvikle en antikapitalistisk bevægelse i Danmark.

Dette politiske udgangspunkt tager ikke sigte på at mobilisere bredt eller inddrage fagbevægelsen, men snarere opstille sekteriske barrierer, som vil forhindre den mangfoldige protest i både at udfolde og organisere sig.

Heldigvis vinder denne holdning ikke i Attac. Her er vi enige om, at den politiske bredde og massemobiliseringen er afgørende for at skabe en bevægelse i Danmark. På denne baggrund var det positivt at Attacs talsmandsgruppe blev udvidet med socialdemokrater og liberale, fordi det på en konkret måde afspejler og synliggør den politiske modstand mod nyliberalismen, der også vokser frem her.

Løbende informationer om alle Attac’s aktiviteter på
www.attac.dk

Flere artikler fra nr. 203

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
København 2002 (EU-topmøde)
Attac

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 1737 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside