Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 203 – Maj 2002 – side 11

Udtalelser fra PLS’ landsmøde

Følgende er to udtalelser vedtaget på Pædagogstuderendes Landssammenslutnings landsmøde den 20.-21. april.

En fornyet fagbevægelse er nødvendig!

I en verden hvor afstanden mellem rige og fattige lande bliver stadigt større, og verdens rigdom kommer på færre hænder, er der mere end nogensinde brug for en handlekraftig og international stærk fagbevægelse.

Men hvis fagbevægelsen internationalt skal kunne samle studenterbevægelser og sociale bevægelser i kampen for en bedre og mere retfærdig verden, så kræver det at fagbevægelsen fornyer sig.

En fornyet fagbevægelse er mulig!

Hvis ideen om at opbygge en international kæmpende fagbevægelse skal blive en realitet, kræver det at fagbevægelsen genskaber sit aktive og kæmpende grundlag og opbygger sin styrke gennem medlemsaktiviteter fra neden på arbejdspladserne.

  • En fornyet fagbevægelse, som overskrider grænserne for traditionelle aktions- og organisationsformer, kan effektivt udfordre den nyliberalistiske politik.
  • En fornyet fagbevægelse, som bygger på ægte internationalisme og solidaritet, vil for alvor igen kunne blive den vigtigste samfundsforandrende kraft.
  • En fornyet fagbevægelse vil kunne tiltrække millioner af mennesker til aktiv kamp for en bedre og mere retfærdig verden.

PLS vil som en aktiv del af den danske og internationale fagbevægelse gøre sit for at denne fornyelse sker.

Uddannelse er ingen handels-vare!

I alle europæiske lande undergår uddannelsessystemerne i disse år hurtige og markante forandringer, som har de samme kendetegn; brugerbetaling, budgetmæssige nedskæringer, dereguleringer, privatiseringer og manglende demokrati for studerende og undervisere.

Internationaliseringen og globaliseringen har medført, at politiske og økonomiske beslutninger i højere og højere grad træffes i overnationale og internationale organer, som EU, WTO, IMF og verdensbanken. Dette har stor betydning for nationale politiske dagsordener. Den danske regering har siden 20.november tydeligt vist, at den vil følge WTO’s og EU’s krav om markedsgørelse og øget liberalisering af hele uddannelsessystemet.

Education not for sale – international oplysningskampagne mod GATS

Den internationale studenterbevægelse ønsker forandringer i uddannelsessystemet, men vi mener ikke det skal gå i den retning, som ses på internationalt og europæisk plan.

  • PLS vil som en del af den europæiske kampagne: “Education is not for sale” være med til at starte en oplysningskampagne om konsekvenserne af GATS aftalernes indvirkning på det dansk og internationale uddannelsessystem, for på den måde at styrke kampen mod markedsgørelsen af uddannelsessystemet.
  • PLS vil opfordre den samlede studenterbevægelse og fagbevægelsen til at tilslutte sig den internationale oplysningskampagne om konsekvenserne af GATS-aftalerne.
  • PLS vil sammen med den Europæiske studenterbevægelse arrangere et internationalt studenterseminar under EU-topmødet i København i december.

Flere artikler fra nr. 203

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Pædagogstuderende

Siden er vist 1680 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside