Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 204 – Juli 2002 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Demonstrationer, strejker, Sociale Fora: Vi kæmper mod Fogh's og EU's nyliberalisme

Hidtil har Fogh-regeringen virkelig gjort sit yderste for at gennemtvinge en nyliberal politik med nedskæringer og markeds-gørelse kombineret med en sort, indvandrer-fjendsk politik. Dette er helt i tråd med EU’s dagsorden – en dagsorden der rykker tættere på, idet Danmark overtager EU-formandskabet fra den 1. juli.

SAA artikel 20406

Men det er ikke vores dagsorden. Det er ikke kun Fogh, der har haft travlt, siden han kom til magten. Vi har også haft travlt med at vise vores modstand – en modstand der bliver bredere, mere politisk og mere omfattende for hver gang Fogh angriber en ny gruppe eller et nyt område.

Vi ser demonstrationer mod racisme, studerende og skolelever går på barrikaderne og arbejderklassen bliver mere og bedre organiseret – og det er en arbejderklasse, der for første gang i adskillige år har organiseret en politisk strejke direkte rettet mod regeringen. Hvad der indtil nu har været adskilte kampe for at forsvare enkeltområder indenfor velfærd, løn- og arbejdsvilkår, får nu et fælles fokus i kampen mod regeringen.

Den antikapitalistiske stemning, der er kommet til udtryk gennem strejker og demonstrationer verden over, har også ulmet i Danmark i længere tid, og den organiserede modstand mod den borgerlige regering er et enormt politisk fremskridt for den antikapitalistiske bevægelse i Danmark. Og det der kan rykke bevægelsen endnu længere fremad er, at arbejdere, studerende og andre græsrødder allerede nu ser deres egen betydning – ser at det er bevægelsen, der har kraften til at tvinge regeringens angreb tilbage og gennemtvinge vigtige velfærdsforbedringer.

Der vil under formandskabsperioden blive afholdt en række EU-topmøder, og det kulminerer i det store statsledertopmøde i København i december. Til flere af disse møder – og især det sidste – planlægges der allerede modtopmøder og demonstrationer.

Lige nu mobiliserer den spanske arbejder- og studenterbevægelse mod et tilsvarende EU-topmøde i Sevilla d. 20-22. juni. Forhåbentlig sender de ventede demonstrationer EU-formandsskabet videre fra Spanien til Danmark med et brag af protester mod EU's nyliberale politik.

Dette kan blive det hedeste efterår i årtier – et efterår hvor vi, sammen med studerende og arbejdere fra resten af verden, kan udfordre de siddende magthavere. Og dette kan være med til at danne fundamentet for en ny, handlekraftig bevægelse og en ny venstrefløj, der også efter EU-formandsskabet kan være med til at presse regeringen til at føre en politik, der tager hensyn til mennesker og ikke først og fremmest erhvervslivet.

Genovas Sociale Forum

Men det sker kun, hvis vi allerede nu starter forberedelserne. Venstrefløjen og de mest aktive og progressive dele af arbejderklassen og studenterbevægelsen skal tage initiativ til at opstarte lokale grupper der organiserer og mobiliserer til København 2002 på et bredt politisk grundlag.

Modellen fra Italien, hvor man op til demonstrationerne i Genova sidste sommer opbyggede lokale sociale fora kan lære os meget. Her var det politiske grundlag dannet ud fra kravet om sociale forbedringer og en klar modstand mod nyliberalismen, og ud af de sociale fora sprang en bevægelse og en venstrefløj, der nu er i stand til at udfordre den højreekstreme Berlusconi-regering, hvad der bl.a. er kommet til udtryk i den generalstrejke, der involverede omkring 13 mio. italienske arbejdere.

Sociale Fora i Danmark

Dannelsen af sociale fora i Danmark kan udgå fra fagbevægelsen, studenterbevægelsen og fra byplan. Allerede nu er der dannet sociale fora på Fyn, i Aalborg og på Nørrebro. Opgaven for de sociale fora bør være at sætte fokus på nyliberalismens elendighed, og nødvendigheden af en anden og bedre verden. Vi kan tænke stort, ved at invitere internationale kendte hoveder til stormøder, lave koncerter og kulturarrangementer. De Pædagogstuderendes Landssammenslutning har allerede tænkt stort, ved at invitere den internationale studenterbevægelse ”Education not for sale” til en international studenterkonference i København. Et studerendes sociale forum bør helt naturligt indgå i organiseringen og mobiliseringen til dette.

Vi kan også tænke mere lokalt, og arrangere debatmøder på skoler, i fagforeninger og på arbejdspladser, arrangere fremvisning af film fra andre store antikapitalistiske begivenheder etc. Opgaven med at mobilisere til demonstrationerne ligger også bedst i sådanne sociale fora, hvis de udspringer fra netop arbejderklassen og studenterbevægelsen. Tilsvarende protester, som i Barcelona, Genova og Washington har været brede og farverige demonstrationer, med hundredetusinder af deltagere, og dette skulle gerne følges op i København 2002.

Politibrutalitet

Men antikapitalistiske demonstrationer har også erfaret statsmagtens vold. I Gøteborg skød politiet tre demonstranter, og i Genova myrdede de en demonstrant. Det danske politi har allerede meldt ud, at de vil ’slå hårdt ned på uroligheder’. Når vi ser de metoder politiet har anvendt mod andre demonstrationer tidligere i år, f.eks. under protesterne mod fodboldkampen Danmark-Israel, er der al grund til at tro at politiets knipler vil sidde løst. Det danske politi har også tidligere vist, at der ikke skal meget til, før de trækker våben.

Selv om politiet siger, at de gerne vil i dialog med demonstrationsarrangørerne, viser det sig, at de hellere vil diktere, hvordan tingene skal foregå. Politiet har meldt ud, at der gælder demonstrationsforbud i det indre København under hele formandsskabsperioden. Dette er en grov overtrædelse af ytrings- og forsamlingsfriheden, og juraforskere har også påpeget, at bestemmelsen er i strid med Grundloven.

Selv om politiets udmeldinger ikke lover godt, er det afgørende, at vi ikke lader os skræmme. Det eneste der kan beskytte demonstrationerne mod politiets vold er, at vi er mange.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 204

Flere numre fra 2002

Siden er vist 3575 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside