Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 204 – Juli 2002 – side 5

Verdensbanken – garant for nyliberalismen

Ida H. Jakobsen

Lige siden fødslen af den antikapitalistiske bevægelse i 1999, med demonstrationerne mod Verdenshandelsorganisationens (WTO) topmøde i Seattle, har kapitalens globale institutioner, som G8,  Den internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken (VB), EU, WTO m.fl. mødt massiv modstand verden over.

Efter at magthaverne er kommet sig over overraskelsen, har de været tvunget til i det mindste at ændre retorik. Nu snakker de om globalisering med et menneskeligt ansigt og til gavn for de fattige.

At det ikke er andet end nye ord, der skal dække over den samme gamle politik, ses bl.a. i den rapport VB har lavet om ‘verdens tilstand’: “Globalisering, vækst og fattigdom”, 2002. Attac-Danmarks Fagkyndige Råd (ADFR) har lavet en kritisk kommentar til rapporten.

Ifølge ADFR forsøger rapporten at overbevise om, at der er en sammenhæng mellem økonomisk vækst og globalisering. Den ringe belagte konklusion bygger på tynde og få kilder, og vigtige undersøgelser og kilder udelades. ADFR konkluderer derfor modsat VB, at “der synes at være en direkte sammenhæng mellem nyliberalistiske reformer og voksende intern ulighed”.

VB-rapporten giver indledningsvis et historisk oprids af globaliseringens udvikling, hvor globaliseringen beskrives gennem tre ‘bølger’: fra 1870-1914, fra 1945-1980 og fra 1980 og fremover.

Fortier historien

I dette historiske oprids er der dog bemærkelsesværdige udeladelser af vigtige historiske udviklinger, som f.eks. kolonialismen og de rige landes protektionisme af egne virksomheder på verdensmarkedet i den første ‘globaliseringsbølge’; den markedsregulerende keynesianisme i efterkrigstiden; de tidligere statskapitalistiske landes overgang til markedsøkonomi efter murens fald og i særdeleshed de multinationale virksomheders rolle i verdensøkonomien.

Ved ikke at nævne disse faktorer, undlader rapporten på behændigt vis, at beskæftige sig med de modsætninger der præger verden, med øget ulighed og øget dominans for de multinationale virksomheder.

Som den eneste ‘kur’ til bekæmpelse af fattigdom nævner VB (igen) øget globalisering og bistand til udvalgte lande, der følger VBs og IMFs krav om liberaliseringer og øget markedsadgang for udenlandske selskaber.

Til det svarer ADFR i sin opsummering: “Verdensbankens rapport fremtræder som et videnskabeligt dokument, men må dog primært anses for at være et ideologisk instrument i kampen mod globaliserings-skeptikerne.”

Et andet kritisk udspil mod VB er en rapport udarbejdet af SAPRI (Structural Adjustment Participatory Review Initiative), der bygger på et samarbejde mellem VB og en række VB-kritikere.

Gennem studier af ti repræsentativt udvalgte lande (Bangladesh, Ecuador, Filippinerne, Mali, El Salvador, Ghana, Mexico, Ungarn, Uganda og Zimbabwe) undersøger rapporten virkningerne af strukturtilpasningsprogrammerne på bl.a. arbejdsmarkedet, miljø, sundhed og fattigdom.

Konklusionen er klar: VB’s politik har forværret levevilkårene for de fattigste mennesker i verden. Lige siden resultaterne af studierne begyndte at komme frem, har VB forsøgt at sylte og underminere rapporten, og til sidst har VB helt trukket sig fra SAPRI. Så meget for Bankens retorik om, at den fremover vil samarbejde med NGO'erne og civilsamfundet.

ADFRs kommentar og SAPRI-rapporten kan findes på hhv. www.attac-danmark.dk og www.saprin.org

Billedtekst:
Verdensbankens politik møder modstand over hele verden. Her fra protesterne i Prag, mod Verdensbankens topmøde i september 2000.

Protester mod Verdensbanken

Den 24. juni er datoen for de store demonstrationer i Oslo, mod Verdensbankens topmøde. Parolen for demonstrationen er: “Vores verden er ikke til salg – stop Verdensbankens markedstvang”, og en lang række NGO'ere, u-landsorganisationer, politiske organisationer og fagforeninger, bl.a. LO-Oslo, bakker op om protesterne.

Ud over den store demonstration den 24. juni, og en efterfølgende “Reclaim the Streets”-fest, arrangerer Attac-Norge en mod-konference – “Åbent Forum” – den 23. juni. Her vil bl.a. Rehman Sobhan, medforfatter til den omtalte SAPRI-rapport, deltage. Samme dag afholdes også en festival mod Verdensbanken.

Vi opfordrer vores læsere til at deltage i demonstrationerne. Du kan være med til at markere den fortsatte modstand mod storkapitalens globalisering og den nyliberalistiske dagsorden. Og du kan i Oslo få en forsmag på begivenhederne i København til efteråret, hvor vi skal demonstrere i forbindelse med EU-topmøderne.

Attac i Danmark arrangerer busser til Oslo i forbindelse med demonstrationerne, så du har mulighed for at tage med. Der er afgang lørdag den 22. juni ca. kl. 17.00 fra København, og retur morgenen d. 25. juni. Der arrangeres også rejse fra Jylland. Se nedenstående boks.

Tilmeldingsfrist er den 15. juni, det koster max. kr. 300 inkl. overnatning. Tilmelding sker til Attac på: sekretariat@attac.dk, eller på tlf nr: 32 57 54 57.

Jyder kan kontakte Jeppe, fra Aalborg Attac på tlf.nr: 28 31 12 98

Verdensbankens ofre

Det følgende er eksempler fra nogle af de lande, der har gennemført de såkaldte strukturtilpasningsprogrammer, som Verdensbanken stiller som krav for at låne penge ud.

Ecuador:

Arbejdsløsheden er steget, fra ca. 6% sidst i 80'erne, til 14,4% i 1999.

Mexico:

Siden 1982, hvor strukturtilpasningsprogrammet blev introduceret,  er købekraften faldet med 75%, efter at være steget med 54% gennem de foregående 45 år.

El Salvador:

Efter privatisering af el-distribution steg el-priserne med 47% for de fattigste., mens prisstigningen for industrien og andre storforbrugere af elektrisitet steg med 24%

Uganda og Zimbabwe:

Her er brugerbetalingen på især uddannelses- og sundhedsvæsenet steget eksplosivt. De fattigste har ikke råd til grundlæggende sygdomsbehandling, og især kvinder rammes hårdt, da de har sidsteprioritet i uddannelsessystemet.

Flere artikler fra nr. 204

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
IMF, VB, WTO, G8

Se flere artikler af forfatter:
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 1661 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside