Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 204 – Juli 2002 – side 10

Michael Valentin: “Bare det holder min tid ud”

Nødvendig kritik af fagbevægelsen

Peter Iversen

Fogh-regeringens nyliberale politik er en udfordring for den danske fagbevægelse. Regeringen truer fagbevægelsen på centrale områder såsom A-kasserne, eksklusivbestemmelser og konfliktret.

Regeringens mål er klart, at fagbevægelsens styrke skal stækkes.

Problemet for fagbevægelsen er, at den langt hen ad vejen er en kollos på lerfødder, der risikerer at kollapse på kort tid, såfremt regeringen ikke bliver stoppet.

Fagbevægelsen har for længe været præget af kontorer, administration og organisation, frem for af bevægelse og aktivitet. Derfor er fagbevægelsen også nødt til kritisk at kigge ind ad og forandre sig for at stå imod den nyliberalistiske udfordring.

Regeringsskiftet har skabt en intern debat i fagbevægelsen, hvor den tidligere HK-medarbejder Michael Valentins bog “Bare det holder min tid ud” er et markant bidrag.

Bogen udkom, ikke helt tilfældigt, på arbejdernes internationale kampdag, 1. maj.

Valentins bog er først og fremmest en kritik af det han kalder for Rockwool-laget, nemlig det store lag af fagforeningsansatte som i egen interesse stritter imod forandringer. Dette rockwool-lag har vokset sig stort igennem årene: For 40 år siden var der en lønnet fagforeningsansat for hver 1600 medlemmer, i dag er tallet 250 for hver bureaukrat eller fuldtidslønnet politiker i fagbevægelsen.

Der er mange årsager til, at der i dag er så mange flere ansatte i fagbevægelsen. En stor del ligger i at A-kasserne har fået påført mange ekstraopgaver. En anden del ligger i, at de fleste fagforeninger gennem årene har udvidet med nye områder, ved f.eks. at ansætte uddannelseskonsulenter og socialrådgivere.

Alt det er for så vidt godt nok, men i og med at især fagforbundene har flyttet deres fokus til lobbyarbejde i forhold til Christiansborg, føler mange medlemmer, at fagforeningerne har nedprioriteret de kerneområder, som medlemmerne efterspørger, nemlig at fagforeningen  skal sikre og forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Dogmer

Valentin slutter sin bog af, inspireret af dogmefilmene, med at opstille nogle dogmeregler for fagforeningerne, som hvis de blev gennemført ville føre den danske fagbevægelse mere tilbage til rødderne.

Men Valentin viger tilbage for at se fagbevægelsen som en kæmpende fagbevægelse. For grundlæggende set ligger fagbevægelsens rolle i kampen for arbejdernes vilkår. Og så længe fagbureaukraternes reformisme giver sig udtryk i at man vægter klassesamarbejde og lobbyisme højere end strejke og klassekamp, vil den danske fagbevægelse vakle i sine fundamenter overfor regeringens nyliberalistiske angreb.

Billedtekst:
For meget bureaukrati og for stor afstand til medlemmerne er blandt kritikpunkterne mod den danske fagbevægelse i en ny debatbog.

Flere artikler fra nr. 204

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
DK: Fagforeninger

Se flere artikler af forfatter:
Peter Iversen

Siden er vist 2057 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside