Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 2

Danmarks Radio

Journalisterne kom styrket ud af strejke

Anders Schou

Strejken på Danmarks Radio blev en sejr for journalisterne, men sejren kunne være blevet større hvis ikke journalisternes forhandlere for tidligt havde lavet et forlig med ledelsen.

Strejken handlede om, at ledelsen ville indføre et lønsystem, Ny Løn Ultra, som satte journalisternes tillidsfolk udenfor døren.

Lønsystemet ville betyde, at alt over grundlønnen alene skulle forhandles mellem den enkelte ansatte og ledelsen uden at tillids-repræsentanten fik indflydelse på forhandlingerne. Denne såkaldte personlige løn udgør mellem en tredjedel og en fjerdedel af lønnen for en typisk DR-journalist, så ledelsen lagde op til et usolidarisk lønsystem, som ville sænke start- og gennemsnitslønnen.

Allerede i den kommende overenskomstperiode skulle halvdelen af det aftalte beløb til lønstigninger fordeles gennem personlig løn, og det ville betyde, at de fleste journalister kunne se frem til en solid reallønsnedgang.

Det forlig, et flertal af journa-listerne stemte ja til, var væsentligt bedre. Det lykkedes næsten at fordoble det beløb alle er garanteret i lønstigninger i overenskomst-perioden – uanset, hvordan de personlige lønforhandlinger går. Samtidig fik tillidsfolkene forhand-lingsret på, hvilke kriterier de personlige løndele skal fordeles efter.

Det store problem i forliget er, at det ikke er tilstrækkeligt sikret, at de enkelte afdelinger i DR har lønkroner nok til de lokale forhandlinger, og derfor slog journalisternes forhandlere til for tidligt.

Det var nemlig lykkedes de strejkende at opnå sympati fra stadig større dele af den licensbetalende befolkning. Mange grupper – især offentligt ansatte – lever dårligt med Ny Løn og kunne sagtens forstå, at Ny Løn Ultra var noget værre, som også kunne ramme dem, hvis det ikke blev stoppet. En række fagforeninger indsendte støtteerklæringer til de strejkende journalister.

Presset på DRs ledelse var også stort, fordi stationens seertal var det halve af TV2s, og samtidig havde jounalisterne endnu ikke forsøgt at sprede strejken til de andre medie-arbejdspladser, hvor arbejdsgiverne stod på spring for at indføre Ny Løn Ultra.

Så potentialet for at vinde en større sejr blev ikke udnyttet, selv om en af den offentlige sektors grummeste arbejdsgivere, Christian Nissen, altså blev slået.

Anders Schou er journalist

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010

Se flere artikler af forfatter:
Anders Schou

Siden er vist 1688 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside